ข้าวโพดพันธุ์ใหม่สู้ภัยแล้ง-นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน งานวิจัย“ซินเจนทา”เพือเก...
  • 2 April 2021
  • 656
  • 0
      ประเทศไทยส่งออกข้าวโพดหวานเป็นอันดับ 1 ของโลก มูลค่าการส่งออกกว่า 7.9 พันล้านบาทต่อปี ไปยังตลาดหลักประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มสหภาพยุโรป พื้นที่ปลูกรวม 7.5 ล้านไร่ เพื่อรักษาอันดับการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพ และต่อสู้ปัญหาภั
อ่านต่อ
ชดเชยส่วนต่าง"ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์"งวดที่ 7 กิโลกรัมละ 0.23 บาท ครัวเรือนไม่เ...
  • 17 June 2020
  • 1,315
  • 0
      ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
อ่านต่อ
“การป้องกัน-กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด”กรมส่งเสริมฯชวนเกษตรกรชมสดผ่านออนไ...
  • 21 April 2020
  • 1,949
  • 0
       กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนเกษตรกรร่วมเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ในชุดความรู้ “การป้อง กันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด”  ระหว่างวันที่ 27 เม.ย.-1 พ.ค.2563 โดยเกษตรกรสามารถสมัครเข
อ่านต่อ