เกษตรฯเร่งแก้ปลอมปนเมล็ดพันธุ์ข้าว-หวั่นชาวนาถูกหลอก/ขยายพันธุ์กข79รองรับ
  • 8 May 2019
  • 1,005
  • 0
    กรุงเทพฯ 7 พ.ค.-นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้รับรายงานกรมการข้าว และกรมส่งเสริมการเกษตร ถึงข้อร้องเรียนของ นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ว่า เกษตรจังหวัดพ
อ่านต่อ