เจาะบ่อน้ำบาดาล (ส่วนตัว) ค่าใช้จ่าย อีสาน 8 พัน-4 หมื่น/เหนือ กลาง ใต้ 4 ห...
  • 17 March 2021
  • 423
  • 0
      กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แจงในเฟชบุ๊คของกรมฯ ถึงค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสำหรับประชาชนที่ต้องการจะขุดเจาะบ่อฯเป็นการส่วนตัว ว่าสามารถจ้างช่างเจาะเอกชนที่ได้รับอนุญาตในการเจาะน้ำบาดาลตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด ซ
อ่านต่อ