เกษตรฯ ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา จัดงาน "สู่ฝันของพ่อ..สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่" (ชมคลิป)
  • 5 พฤศจิกายน 2018
  • 460
  • 0
           ก.เกษตร ฯ ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา กรมชลประทานขานรับ จัดงาน "สู่ฝันของพ่อ..สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่" ให้ความรู้ประชาชน เกษตรกร ใช้ทรัพยากรน้ำและดินอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เน้นพึ่งพาและแก้ไขปัญหาได
อ่านต่อ
"รมช.วิวัฒน์" นำชาวบ้าน "เอามื้อสามัคคี จอบเปลี่ยนน่าน"
  • 13 พฤษภาคม 2018
  • 238
  • 0
         หลังการเป็นประธานโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน และร่วมกิจกรรมสร้างกลไกความร่วมมือ เพื่อการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา เพื่อการปฏิรูปเกษตรกรรม (เอามื้อสามัคคี จอบเปลี่ยนน่าน)
อ่านต่อ
"อ.ยักษ์" เยือนแม่แจ่ม ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา
  • 24 มีนาคม 2018
  • 268
  • 0
         นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคนรุ่นใหม่ไทยนิยมยั่งยืนขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาพัฒนาสหกรณ์อำเภอแม่แจ่ม หลักสูตรที่ 2 ที่จัดโดย กรมส่งเสริมสหก
อ่านต่อ