"มนัญญา" ดูงานเกษตรผสมผสาน มุ่งยึดแนวโครงการพระราชดำริฯ พัฒนางานเกษตร
  • 17 January 2020
  • 331
  • 0
         นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ว่า สมเด็จพระกนิ
อ่านต่อ
รมช.เกษตรฯ หนุน "พะเยาโมเดล" ชูยุทธศาสตร์พัฒนายางพาราทั้งระบบ
  • 15 January 2020
  • 417
  • 0
         ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยภายหลัง ร่วมเสวนา "ยุทธศาสตร์นำพาการพัฒนายางพาราทั้งระบบ" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.น่าน ว่า กระทรวงเกษตรและสห
อ่านต่อ
วางแผนยุทธศาสตร์ "นาแปลงใหญ่-ศูนย์ข้าวชุมชน"
  • 8 January 2020
  • 412
  • 0
         นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์โครงการนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชนณ โรงแรมบึงฉวาก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุร
อ่านต่อ