รมช.มนัญญา พบปะลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ติดตามงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
  • 15 October 2020
  • 189
  • 0
         นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหก
อ่านต่อ
ชสอ. ตั้งเป้าเงินออมเพิ่ม 5 หมื่นล้านในปีนี้จากการออมเงินภาคสหกรณ์
  • 16 September 2020
  • 230
  • 0
         นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหว
อ่านต่อ
เกษตรฯ หนุนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์โคนม รองรับและกระจายสินค้าเกษตร
  • 10 September 2020
  • 221
  • 0
         นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ณ สหกรณ์โคนมนครป
อ่านต่อ