"รมช.มนัญญา" ชูพืชผลเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน ผลักดันไกลสู่ครัวโลก
  • 4 July 2020
  • 106
  • 0
         นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมแปลงสมาชิกเกษตรผสมผสานสกลนคร ต.
อ่านต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือเอกชน สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดหวาน
  • 2 June 2020
  • 276
  • 0
         นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงโครงการปลูกข้าวโพดหวานสร้างอาชีพและสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ว่าได้รับความร่วมมือจากบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ จำกัด ให้ความอนุเคราะห์
อ่านต่อ
ปล่อยคาราวาน "มังคุด 32.5 ตัน" กระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ
  • 18 May 2020
  • 290
  • 0
         หลังเป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบจากโควิด-19  ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษต
อ่านต่อ