"แตงโมอินทรีย์"ผลิตผลหลังนาแปลงใหญ่ :รายได้เสริมเกษตรกรคำเขื่อนแก้ว
  • 10 กุมภาพันธ์ 2019
  • 158
  • 0
    ยโสธร - นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ กลุ่มปลูกฮัก แตงโมอินทรีย์ ที่บ้านเหล่าฝ้าย ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร       นายพรทวี ศรีสง่า ประธานกลุ
อ่านต่อ
สหกรณ์ฯ403แห่ง ร่วมผลิตปุ๋ยคุณภาพ-ราคาถูก ช่วยเกษตรกรฤดูกาลผลิตนี้
  • 9 กุมภาพันธ์ 2019
  • 210
  • 0
      กรุงเทพฯ - นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งรัดให้หน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินโครงการลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร ด้วยสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่และเกษตรกรทำป
อ่านต่อ
พด. วอนเลิกเผาตอซังพืช-ฟางข้าว สาเหตุปัญหาหมอกควันไฟ
  • 27 มกราคม 2019
  • 155
  • 0
         นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวถึงปัญหาหมอกและควันที่เกิดจากไฟป่าและจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ว่า เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกปี และได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชา
อ่านต่อ