10 ขั้นตอน กว่าจะเป็น “น้ำบาดาล” เพื่อประชาชน
  • 18 June 2020
  • 1,896
  • 0
     ทุกๆปีที่ประเทศไทยเราเผชิญปัญหาภัยแล้ง หลายคูคลองน้ำแห้งขอด รวมทั้งปัญหาน้ำเค็มรุกน้ำจืด ทำให้หลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค บริโภค โดยเฉพาะน้ำเพื่อการเกษตร “น้ำบาดาล” หรือการขุดเจาะบ่อบาดาล จึงถูกพูดถึงอย่างมีบทบา
อ่านต่อ
ขุมทรัพย์น้ำ (บาดาล) ใต้ดิน : ทางรอดความมั่นคงน้ำของชาติ
  • 16 June 2020
  • 432
  • 0
       ฝากความหวังไว้กับน้ำฝนอย่างเดียวไม่พอแล้ว เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอา กาศ (Climate Change)       ปริมาณน้ำฝนน้อย การสูญเสียระหว่างทาง ตั้งแต่น้ำฟ้าลงมาจนถึงผิวดินเป็นน้ำท่าเก็บกักได้ราวๆ 60,0
อ่านต่อ
กรมฯบาดาล เร่งพัฒนาน้ำใต้ดินเพื่อเกษตรแปลงใหญ่/มุ่งเกษตรกรชีวิตดีขึ้น-ลดเสี...
  • 22 May 2020
  • 988
  • 0
       เลย - นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีนายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้
อ่านต่อ