ชป. เผยความก้าวหน้าพัฒนาโดรน "ธารทิพย์ 01-33"
  • 18 February 2021
  • 137
  • 0
         กรมชลประทาน เผยความก้าวหน้า ในการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ "ธารทิพย์ 01-33" เครื่องมือสำรวจบินถ่ายภาพ และผลิตแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการชลประทาน มุ่งสนับสนุนภารกิจงานชลประทาน สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อ
อ่านต่อ
ชป. นำ AI พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อประชาชน
  • 2 February 2021
  • 216
  • 0
         กรมชลประทาน มุ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูล ภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดึงเอาเทคนิคของ AI มาใช้ เทคโนโลยีมีความแม่นยำสูง สามารถนำข้อมูลไปบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน พร
อ่านต่อ
ชป. เร่งระบายน้ำท่วมขัง นราธิวาส ยะลา และปัตตานี รับมือฝนใหม่
  • 24 December 2020
  • 239
  • 0
         ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยประชาชนชาวนราธิวาส ยะลา ปัตตานี เป็นอย่างมาก หลังเกิดอุทกภัย ได้สั่งการให้ทุกหน่วยง
อ่านต่อ