โครงการประกันฯมันสำปะหลัง (งวดที่ 8) ชดเชย 0.36 บาท/กิโลกรัม ครัวเรือนไม่เก...
  • 25 June 2020
  • 986
  • 0
     ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะ หลัง เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 (งวดที่ 8)
อ่านต่อ
ชดเชยส่วนต่าง"ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์"งวดที่ 7 กิโลกรัมละ 0.23 บาท ครัวเรือนไม่เ...
  • 17 June 2020
  • 342
  • 0
      ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
อ่านต่อ
เกษตรกรปลูก“เปลือกเจ้า-หอมปทุม” รับชดเชยประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว รอบที่ 1 (ง...
  • 29 May 2020
  • 610
  • 0
       ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 30)
อ่านต่อ