"เมล็ดข้าวพันธุ์ดี"ยี่ห้อกรมการข้าว : ติดต่อสอบถามที่ 23+1 ศูนย์ฯทั่วไทย
  • 19 มีนาคม 2019
  • 204
  • 0
   กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจงราคา ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งมีคุณภาพสูงและได้รับความนิยม รวมทั้งสถานที่จำหน่าย เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนาและสนใจในเมล็ดพันธ
อ่านต่อ
กรมข้าวคุมเข้มร้าน-ย้งเมล็ดพันธู์/ป้องชาวนาได้สินค้าไม่ดี/แนะปลูกพันธุ์รับรองแล้ว
  • 18 มีนาคม 2019
  • 223
  • 0
    กรุงเทพฯ-นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า มีความกังวลว่าชาวนาอาจได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีการปลอมปนไม่มีคุณภาพ เพราะส่วนใหญ่ยังสับสนระหว่างข้าวพันธุ์จัสมิน 85 สายพันธุ์ของประเทศเวียดนามกับข้าวหอมพว
อ่านต่อ
กรมการข้าวหนุนผลิตข้าว กข 43 : ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้-เทคโนโลยีเชื่อมโยงตลาด
  • 14 มีนาคม 2019
  • 180
  • 0
         พระนครศรีอยุธยา - เมื่อเร็วๆนี้ นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “รณรงค์ส่งเสร
อ่านต่อ