"กรมการข้าว" จ่อขึ้นทะเบียน GI ข้าว 4 สายพันธุ์เฉพาะถิ่น
  • 22 พฤษภาคม 2019
  • 67
  • 0
         หลังจาก กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับรองพันธุ์ข้าวใหม่ 5 สายพันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประกอบด้วยพันธุ์ข้าว กข 79 ที่ได้ตั้งชื่อเป็น ข้าวพันธุ์ชัยนาท
อ่านต่อ
แนวทางปฎิบัติ 7 ข้อแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ให้ได้คุณภาพชั้นเลิศ
  • 18 พฤษภาคม 2019
  • 199
  • 0
      สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว (Bureau of Rice Production Extension) กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนะแนวทางปฎิบัติ 7 ข้อแก่เกษตรกรในการปลูกข้าวหอมมะลิ ให้ได้คุณภาพชั้นเลิศ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ 
อ่านต่อ
เมล็ดข้าวพันธุ์ดียี่ห้อกรมการข้าว : คุณภาพดีติดต่อที่23ศูนย์ทั่วไทย
  • 9 พฤษภาคม 2019
  • 204
  • 0
     กรุงเทพฯ - กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจงราคา ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวในหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งมีคุณภาพสูงและได้รับความนิยม รวมทั้งสถานที่จำหน่าย เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรที
อ่านต่อ