แปลงใหญ่ข้าว : ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต (ชมคลิป)
  • 11 มกราคม 2018
  • 640
  • 0
    คนสุขภาพดี...มาจากข้าวสุขภาพดี      สมยง ประกิจ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว อ.พร้าว...
อ่านต่อ