ปลูก 1,500 ต้น ฟื้นฟูป่าห้วยสัตว์ใหญ่
 • 29 มิถุนายน 2017
 • 382
 • 0
          ชาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมปลูกพรรณไม้ยืนต้น จำนวน 1,500 ต้น ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำในพื้...
อ่านต่อ
ชวนลงแขกดำนา
 • 27 มิถุนายน 2017
 • 161
 • 0
    ชมรมศิลปินจิตอาสาจังหวัดสกลนคร ร่วมกับวัฒนธรรมตำบลเชียงสือ จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเอาแรงดำนา...
อ่านต่อ
ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ
 • 27 มิถุนายน 2017
 • 380
 • 0
    นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต...
อ่านต่อ
ปตท.มอบรางวัลพัฒนาหญ้าแฝก
 • 23 มิถุนายน 2017
 • 147
 • 0
    นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัลประกวดการพัฒนาและรณรงค์ใช้หญ้าแฝกอันเนื...
อ่านต่อ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์
 • 22 มิถุนายน 2017
 • 208
 • 0
      21.มิ.ย. - ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดก...
อ่านต่อ
ชาวตรังร่วมใจบูรณาการ "คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"
 • 16 มิถุนายน 2017
 • 364
 • 0
         เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2560 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเ...
อ่านต่อ
ประชุมเครือข่ายเกษตรแปลงใหญ่!
 • 12 มิถุนายน 2017
 • 109
 • 0
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำสื่อ...
อ่านต่อ
ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรเมืองลับแล
 • 12 มิถุนายน 2017
 • 185
 • 0
    นายสุรเดช เตียวตระกูล   นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิ...
อ่านต่อ
พัฒนาคลองผันน้ำคู่ถนนวงแหวน
 • 8 มิถุนายน 2017
 • 75
 • 0
         คลองผันน้ำ - นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมประชุมและศึกษาดูงานสำรว...
อ่านต่อ
ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 • 1 มิถุนายน 2017
 • 74
 • 0
      นายเบญจพลนาคประเสริฐผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาว...
อ่านต่อ
ยูยู ร่วมบำรุงจากต้นกล้า... สู่ผืนป่าเขาจอมแห
 • 29 พฤษภาคม 2017
 • 168
 • 0
       นายชนินทร์ นพรัมภา ผู้จัดการฝ่ายบริการ 2 บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหา...
อ่านต่อ
ถ่ายทอดความรู้
 • 28 พฤษภาคม 2017
 • 65
 • 0
    นายสุพล จิตราพงษ์ ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มบริหารจัดการ...
อ่านต่อ
แก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย IUU
 • 28 พฤษภาคม 2017
 • 201
 • 0
      พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บ...
อ่านต่อ
ลงนามสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งยั่งยืน
 • 28 พฤษภาคม 2017
 • 107
 • 0
      นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระห...
อ่านต่อ
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
 • 28 พฤษภาคม 2017
 • 164
 • 0
          กรมการข้าวชูเกษตรกร ดีเด่น ต้นแบบในพื้นที่ เดินหน้า “โครงการ 5 ประส...
อ่านต่อ
ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเกษตรกร
 • 25 พฤษภาคม 2017
 • 77
 • 0
      พบหมอดิน - นายปราโทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านปฏิบัติการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศู...
อ่านต่อ
"ปลาทู"กลับมาชุกชุม
 • 25 พฤษภาคม 2017
 • 117
 • 0
      ปลาทูคืนถิ่น - ประมง  นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์...
อ่านต่อ
คณะทูตบังคลาเทศดูงานการเพาะเลี้ยงปลานิล
 • 25 พฤษภาคม 2017
 • 289
 • 0
                     เยี่ยมชม - นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนว...
อ่านต่อ
เปิดฤดูกาลผลิต
 • 25 พฤษภาคม 2017
 • 147
 • 0
               เริ่มฤดูผลืต  -  พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรี...
อ่านต่อ