ส.ส่งออกข้าวไทย แจงตัวเลข มี.ค.64 วูบ เหตุราคาสูงกว่าคู่แข่ง คาดยอดรวมทำได้ตามเป้า 6 ล.ตัน

     รุงเทพฯ 3 พ.ค.- ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวถึงตัวเลขการส่งออกข้าวเดือนมีนาคม 2564 มีปริมาณ 302,668 ตัน มูลค่า 6,262 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลงร้อยละ 25.8 และร้อยละ 18.8 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่มีการส่งออกปริมาณ 407,800 ตัน มูลค่า 7,716 ล้านบาท ทำให้อันดับการส่งออกข้าวของไทยยังอยู่อันดับที่ 3 ตามหลังอินเดีย ปากีสถาน โดยสูงกว่าเวียดนามราว 30,000 ตัน

     พร้อมมองว่ามีโอกาสที่เวียดนามจะแซงไทยขึ้นไปอยู่อันดับ 3 เนื่องจากไทยยังประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทน เนอร์ ค่าระวางเรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ปรับตัวสูงขึ้น บวกกับราคาข้าวไทยโดยเฉพาะข้าวขาวและข้าวนึ่ง ที่ยังสูงกว่าอินเดียและปากีสถานมาก จึงส่งผลให้คำสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลงมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ ทำให้ในเดือนมีนาคม 2564 ส่งออกข้าวขาวเพียง 87,305 ตัน ลดลงถึงร้อยละ 49.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปแคเมอรูน ญี่ปุ่น โมซัมบิก กินี มาเลเซีย เบนิน ขณะที่การส่งออกข้าวนึ่ง 60,803 ตัน ลดลงร้อยละ 22.3 โดยส่งไป แอฟริกาใต้ เบนิน แคเมอรูน ด้านการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 90,508 ตัน ลดลงร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่งไปยังตลาดหลัก เช่น สหรัฐฯ ฮ่องกง จีน แคนาดา

      อย่างไรก็ตาม หากดูตัวเลขการส่งออกข้าวในช่วง 3 เดือนแรกของปี ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 มีปริมาณ 1,131,944 ตัน มูลค่า 21,804.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 732.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯโดยปริมาณส่งออกลดลงร้อยละ 23.0 และคิดเป็นมูลค่าลดลงร้อยละ 23.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีการส่งออกปริมาณ 1,469,664 ตัน มูลค่า 28,526.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 939.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

      นอกจากนี้ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าตัวเลขการส่งออกข้าวไทยเดือนเมษายน 2564 จะอยู่ที่ประมาณ 400,000 ตัน ซึ่งเป็นระดับที่ไทยสามารถส่งออกได้ในภาวะการแข่งขันด้านราคาที่เป็นไปอย่างรุนแรง เนื่องจากราคาข้าวของไทยยังสูงกว่าคู่แข่ง โดยเฉพาะอินเดีย ซึ่งมีราคาข้าวที่ต่ำที่สุดในตลาด และต่ำกว่าไทย 90-120 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน โดยช่วงนี้ข้าวขาว 5% ของไทย ราคาอยู่ที่ 493 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 488-492,398-402 และ 438-442 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันตามลาดับ ส่วนข้าวนึ่งของไทยราคาอยู่ที่ 496 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ข้าวนึ่งของอินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 368-372 และ 441-445 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันตามลาดับ ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ไทยสูญเสียตลาดข้าวขาวและข้าวนึ่งให้แก่อินเดีย โดยในช่วงที่ผ่านมาอินเดียส่งออกข้าวได้มากถึง เดือนละเกือบ 2 ล้านตัน และคาดจะส่งออกในปีนี้ได้ประมาณ 15-16 ล้านตันขณะที่ไทยปีนี้น่าจะส่งออกได้กว่า 6 ล้านตัน

      ขอบคุณข้อมูล : สำนักข่าวไทย