ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร (พฤษภาคม 64) เปลือกหอม-เหนียว ดีขึ้น/เปลือกเจ้า ยาง มัน ลดลง

     ธ.ก.ส. - นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ไว้ดังนี้

     1) นวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอยู่ที่ 12,037– 12,100  บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.53–2.06 เนื่องจากราคาส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่งขัน อาทิ ราคาข้าวหอมผกามะลิจากกัมพูชา ส่งผลให้ประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มการนำเข้าข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาอยู่ที่ 11,006-11,142 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.73 –2.99 เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวเหนียวนาปรังออกสู่ตลาดไปแล้ว และสต็อกข้าวเหนียวของผู้ประกอบการเริ่มลดลง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่ 8.12–8.36 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 2.50–5.50 เป็นช่วงเพาะปลูกรุ่นที่ ช่วงต้นฤดูฝน (เมษายน-มิถุนายน) ปริมาณผลผลิตจึงออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ความต้องการใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว์ยังเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ที่ยังขยายตัวได้ดี น้ำตาลทรายดิบ ตลาดนิวยอร์ก ราคาอยู่ที่ 16.92-17.14 เซนต์/ปอนด์ (11.71-11.86 บาท/กก.)เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.20- 2.50 เนื่องจากความกังวลต่อปริมาณผลผลิตน้ำตาลทั่วโลกที่คาดว่าจะลดลงจากปัญหาสภาพอากาศ โดยสภาพอากาศที่หนาวเย็นทำให้พื้นที่ปลูกชูการ์บีท (Sugar Beet) ของประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปได้รับความเสียหาย และสภาพอากาศที่ แห้งแล้งใบราซิลทำให้ปริมาณอ้อยลดลง กุ้งขาวแวนนาไม ราคาอยู่ที่ 156.06-157.90 บาท/กก.เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 2.00-3.20 แม้ว่าประเทศไทยจะมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ แต่ยังไม่กระทบต่อคำสั่งซื้อ บวกแนวโน้มเงินบาทที่อ่อนค่าส่งผลดีต่อการส่งออกด้วย หมู (สุกร) ราคาอยู่ที่ 77.69-78.84 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.88-2.24 เนื่องจากกัมพูชาตลาดส่งออกหมูมีชีวิตอันดับ 1 ของไทย ผ่อนคลายมาตรการจำกัดการนำเข้าจากไทย ขณะที่ผู้ส่งออกมีแผนส่งออกไปเวียดนามมากขึ้นเ และโคเนื้อ ราคาอยู่ที่ 98.33-98.40  บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.01-0.08 เนื่องจากความต้องการบริโภคทั้งภายในประเทศและเพื่อส่งออกยังมีต่อเนื่อง บวกกับผลผลิตเนื้อโคอาจลดลง เพราะการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินในโคและกระบือ

    2) แนวโน้มราคาปรับตัวลดลง  ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 8,997-9,061 บาท/ตัน ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.76-1.47 เนื่องจากประเทศอินเดียซึ่งเป็น ผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก มีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นและปริมาณข้าวในสต็อกอยู่ในระดับสูง ทำให้มีปริมาณข้าวส่วนเกินที่ระบายออกสู่ตลาดโลกเป็นจำนวนมาก  ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 52.85-53.55 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.56-2.85 เนื่องจากปริมาณยางพาราจากการประมูลสต็อกยางพาราเก่าออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โรงงานกดราคารับซื้อยางพาราจากเกษตรกร มันสำปะหลัง ราคาอยู่ที่ 2.05-2.10 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.47-2.88 เนื่องจากลานมันเส้น เริ่มทยอยปิดลานรับซื้อผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ส่วนใหญ่จะถูกจำหน่ายไปยังโรงงาน  แป้งมันสำปะหลัง จึงเป็นปัจจัยกดดันให้ราคาปรับตัวลดลง  และ ปาล์มน้ำมัน ราคาอยู่ที่ 4.34-4.77 บาท/กก.ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.24-10.15 เนื่องจากเป็นช่วงที่ปริมาณผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น และคาดว่าในเดือนพฤษภาคมจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 1.99 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 12 ของปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันทั้งปี 2564