ประกันรายได้ยางพารา ระยะ2 ปี 63/64 (งวดที่ 6) ชดเชยก้อนถ้วย-น้ำยางสด แผ่นดิบ ไม่ได้

      ยท.- นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาว สวนยาง ระยะ 2 ปีผลิต 2563/64 เข้าสู่การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างประจำเดือนมีนาคม (งวดที่ 6) ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของโครงการฯนี้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางอ้างอิง กำหนดชดเชยส่วนต่างราคายางพารา ดังนี้ ยางแผ่นดิบ 61.08 บ./กก. (รัฐประ กันที่ 60 บ./กก. ) น้ำยางสด 58.91 บ./กก.(รัฐประกัน 57 บ./กก.) และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 22.63 บ./กก. (รัฐประกัน 23 บ./กก.) ซึ่งยางก้อนถ้วยเป็นชนิดเดียวที่จ่ายส่วนต่าง  0.37 บ./กก. ทั้งนี้ ปริมาณยางก้อนถ้วยในตลาดเดือนมีนาคม 404,829,232.39 กก. คิดเป็นเงินจ่ายชดเชย 149.79 ล้านบาท โดยจะเริ่มจ่ายเงวดที่ 6 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

     นายณกรณ์ กล่าวอีกว่า ผลการดำเนินงานโครงการฯที่ผ่านมา จ่ายชดเชยส่วนต่างให้เจ้าของสวนและคนกรีด 1,377,935 ราย เป็นเงิน 7,290.18 ล้านบาท ตั้งแต่พฤศจิกายน 63 ถึงมีนาคม 64 แบ่งเป็น 6 งวด จ่ายจริง 5 งวด เนื่องจากช่วงกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 64 ราคายางปรับตัวในทิศทางที่สูงกว่าราคาที่รัฐประกัน ทำให้งวดสุดท้ายมีเพียงยางก้อนถ้วยชนิดเดียวที่มีการชดเชยส่วนต่างดังกล่าว

      ดังนั้น โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ปีผลิต 2563/64 (งวดที่ 6) ประจำเดือนมีนาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

       ราคาประกัน    ยางแผ่นดิบคุณภาพดี          60.00       บาท/กิโลกรัม

                               น้ำยางสด DRC 100%         57.00      บาท/กิโลกรัม

                               ยางก้อนถ้วย  DRC 50%      23 .00     บาท/กิโลกรัม

        ราคาตลาด      ยางแผ่นดิบคุณภาพดี           61.08      บาท/กิโลกรัม

                               น้ำยางสด DRC 100%         58.91      บาท/กิโลกรัม

                               ยางก้อนถ้วย  DRC 50%     22.63     บาท/กิโลกรัม

        ชดเชย            ยางแผ่นดิบคุณภาพดี              ไม่ได้รับชดเชย

                               น้ำยางสด DRC 100%            ไม่ได้รับชดเชย

                               ยางก้อนถ้วย  DRC 50%        0.37     บาท/กิโลกรัม

        ขอบคุณข้อมูล : ทีมประชาสัมพันธ์ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)