ครม.มติขยายเวลา“เราชนะ”ถึง 30 มิ.ย.64/เพิ่มอีก 2.4 ล้านคน งบฯ 3,042 ล้านบาท
  • 20 April 2021 at 19:47
  • 185
  • 0

      รุงเทพฯ 20 เม.ย.- คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการเราชนะ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ จากเดิมที่มีกลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 31.1 ล้านคน เพิ่มเป็น 33.5 ล้านคน (เพิ่มอีก 2.4 ล้านคน) กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท เพิ่มกรอบวงเงินไม่เกิน 213,243 ล้านบาท (หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท)
     นอกจากนี้ ขยายเวลาใช้สิทธิวงเงินจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 พ.ค.64 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.64

      อ้างอิง : เพจ ไทยคู่ฟ้า