กรมชลประทาน เผยน้ำต้นทุนในอ่างใหญ่ 17 แห่งมีน้อย วอน ปชช.ใช้น้ำประหยัด

      ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมชลประทาน ได้มุ่งมั่นทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำ อีกทั้ง ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น นำโดย นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ที่เน้นย้ำให้โครงการชลประทานทุกแห่งบริหารจัดการน้ำอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และไม่ให้ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคตามนโยบายรัฐบาล โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

      ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (14 เม.ย.64) สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน 37,206 ล้านลูกบากศ์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็น 49% ของความจุอ่างรวมกัน เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 13,277 ล้าน ลบ.ม. มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การได้น้อยกว่า 30% อยู่ 17 แห่ง ประกอบด้วย ภูมิพล สิริกิติ์ แม่กวงฯ กิ่วคอหมา แควน้อยฯ แม่มอก ห้วยหลวง น้ำอูน จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ลำปาว ป่าสักฯ ทับเสลา ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ์ ขุนด่านฯ และคลองสียัด กรมชลประทาน ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกแห่งเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการน้ำตามแผนการจัดสรรน้ำในพื้นที่อย่างเคร่งครัด ซึ่งขณะนี้จัดสรรน้ำไปแล้วกว่า 15,200 ล้าน ลบ.ม. หรือ 81% ของแผน ด้านการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำปี 2563/64 กรมชลประทานได้ให้ความช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำแล้ว 51 จังหวัด 124 อำเภอ 202 ตำบล 327 หมู่บ้าน โดยจัดรถบรรทุกน้ำเข้าทำการแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนกว่า 1,300 เที่ยว ปริมาณน้ำกว่า 9,700,000 ลิตร ทั้งยังสนับสนุนเครื่องสูบน้ำอีกกว่า 380 เครื่อง ประจำยังจุดเสี่ยงต่างๆ พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำแล้วกว่า 1.31ล้าน ลบ.ม.

       นอกจากนี้ กรมชลประทานยังมีมาตราการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายใต้โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วย เหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมระยะเวลาจ้าง 3-8 เดือน ปัจจุบันจ้างแรงงานไปแล้วกว่า 41,000 คน คิดเป็น 44% ของแผนการจ้างแรงงาน

       ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ และมีน้ำสำรองไว้ใช้ในอนาคตต่อไป หากประชาชนหรือหน่วยงานใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำสามารถติดต่อโครงการชลประทานทุกแห่ง หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

       ขอบคุณข้อมูล : ทีมประชาสัมพันธ์กรมชลประทาน