ประกันฯปาล์มน้ำมัน (งวดที่3,งวดที่4) ปี 63/64 ราคาตลาดสูงกว่ารัฐประกัน เกษตรกรไม่ได้รับชดเชยฯ

      ระกาศคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปีผลิต 2563/64 เรื่อง การกำหนดราคาตลาดอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันใน งวดที่ 3 และ งวดที่ 4 ดังนี้ 

       - งวดที่ 3 คาดเก็บเกี่ยววันที่ 8 กุมภาพันธ์-9 มีนาคม 2564 สำหรับผลปาล์มทะลาย 18% ราคาตลาดอ้างอิงอยู่ที่ 6.25 บาท/กิโลกรัม (สูงกว่าราคาเป้าหมายรัฐประกันที่ 4 บาท/กิโลกรัม)

       - งวดที่ 4 งวดที่ คาดเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 6 มีนาคม-4 เมษายน 2564 สำหรับผลปาล์มทะลาย 18% ราคาตลาดอ้างอิงอยู่ที่ 5.54 บาท/กิโลกรัม (สูงกว่าราคาเป้าหมายรัฐประกันที่ 4 บาท/กิโลกรัม)       

         ดังนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงไม่มีส่วนต่างการจ่ายชดเชยแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มฯ ในงวดที่ 3 และ งวดที่ 4 ด้วยราคาตลาดอ้างอิงสูงกว่าราคาที่รัฐรับประกันที่ 4 บาท/กิโลกรัม ดังที่กล่าวข้างต้น

         อ้างอิง - กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์