ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร(เมษายน 64) ข้าวลดลงทุกชนิด/ข้าวโพดฯ ยาง หมู กุ้ง ดีขึ้น

      ธ.ก.ส. - นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนเมษายน 2564 ไว้ดังนี้

     1) สินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคา อยู)ที่ 8.22-8.32 บ./กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 2.30-3.50 เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจาก การขยายตัวของการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ แม้ว่าผู้ประกอบการจะมีการสต็อกบางส่วนแต่ยังไม่เพียงพอ อีกทั้ง ภาวะราคาข้าวสาลีปรับ ตัวสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการลดนำเข้าข้าวสาลีมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ 

       - ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 58.75-59.50 บ./กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.21-2.50 เนื่องจากผลผลิตมีแนวโน้มลดลงจากการระบาดของโรคใบร่วงและเข้าสู่ช่วงผลัดใบ ส่งผลให้เกษตรกรหยุดกรีด ขณะที่ความต้องการน้ำยางของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ราคายางอาจได้รับปัจจัยกดดันจากราคาตลาดล่วงหน้ามีความผันผวนและการขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้า  

       - หมู (สุกร) ราคาอยู่ที่ 76.72-77.68 บ./กก. เพิ่มขึ้น จากเดือนก่อน ร้อยละ 1.09 -2.35 มีความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลสงกรานต์และเช็งเม้ง บวกกับช่วงฤดูร้อนส่งให้หมูเติบโตช้า จึงต้องใช้ระยะเวลาเลี้ยงนานขึ้นกว่าจะได้น้ำหนักตามที่ตลาดต้องการ จึงทำให้ออกสู่ตลาดลดลง

        - กุ้งขาวแวนนาไม ราคาอยู่ที่ 148.00149.00 บ./กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.68-1.36 แนวโน้มลดลงจากการระบาดของโรคกุ้งและเกษตรกรชะลอการเลี้ยงลูกกุ้งในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ขณะที่ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล จะกระตุ้นให้ความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น

      2) สินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ - ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 8,945-9,109 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.34-3.12 เนื่องจากประเทศผู้นำเข้าชะลอการสั่งซื้อ เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาข้าวขาวและข้าวนึ่งของไทยที่อาจจะปรับตัวลดลง จากผลผลิตข้าวนา ปรังที่กำลังออกสู่ตลาด

       - ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอยู่ที่ 11,546-11,767 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.33-2.20 มีปัญหาขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้า ทำให้ส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าล่าช้า

        - ข้าวเปลือกเหนียว เมล็ดยาว ราคาอยู่ที่ 10,034-10,467 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.38-5.46 เพราะเป็นช่วงผลผลิตนาปรังกำลังออกสู่ตลาด และผู้ประกอบ การมีความกังวลต่อราคาข้าวเหนียวที่คาดจะปรับตัวลดลง จึงชะลอการรับซื้อจากโรงสี    

        - น้ำตาลทรายดิบ ตลาดนิวยอร์ก ราคาอยู่ที่ 15.28-15.45 เซนต์/ปอนด์ (10.44-10.55 บ./กก.) ลดจากเดือนก่อนร้อยละ 0.50-1.60 จากการอ่อนค่าลงของเงินเรียลบราซิลเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ จึงจูงใจให้ผู้ผลิตน้ำตาลของบราซิล เพิ่มการส่งออก บวกกับสมาพันธ์อุตสาหกรรมอ้อยแห่งบราซิล รายงานการผลิตน้ำตาลตั้งแต่ตุลาคม 63-กุมภาพันธ์ 64 เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 และสัด ส่วนอ้อยที่ใช้ผลิตน้ำตาล ในปี 63/64 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 46.19 จากร้อยละ 34.46 ของปีก่อน

       - ปาล์มน้ำมัน ราคาอยู่ที่ 5.30-5.37 บ./กก. ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.83-3.11 เนื่องจากเป็นช่วงที่ปริมาณผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด บวกกับภาวะน้ำมันปาล์มดิบที่ชะลอตัว ทำให้โรงงานสกัดฯปรับลดราคารับซื้อจากเกษตรกร และ

       - มันสำปะหลัง ราคาอยู่ที่ 2.08-2.12 บ./กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.47-1.88 เป็นช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว ลานมันและโรงงานแป้งมันทยอยปิดการรับซื้อ