กยท.ผนึกหน่วยงานเกี่ยวข้อง ระวัง!เข้มพื้นที่เสี่ยงขนยางเถื่อน หวั่นกระทบราคา-ชาวสวนยาง

     กยท.-นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่กองทัพเรือได้จับกุมกลุ่มผู้ลักลอบขนยางพาราเถื่อนจากพื้นที่ จ.เกาะสอง ประเทศเมียนมาร์ เข้าสู่ จ.ระนอง เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าในพื้นที่ดัง กล่าวมีการลักลอบนำแรงงานเถื่อน สินค้าผิดกฎหมาย จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ายังประเทศไทยบ่อยครั้ง โดยเฉพาะการลักลอบนำยางพาราที่ไม่ผ่านทางศุลกากร (ยางพาราเถื่อน) ที่อาจส่งผลกระทบกับราคายางพารา และเกษตรกรชาวสวนยางของไทย

      โดย กยท.ได้เร่งประสานผู้ว่าฯระนอง พาณิชย์จังหวัดฯ ด่านศุลกากรระนอง กอ.รมน.จังหวัด หน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมป้องกันควบคุมการลักลอบขนยางพาราผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศ พร้อมกำชับไปยัง กยท.เขต กยท.จ.พื้นที่ติดชาย แดนที่เสี่ยงต่อการลักลอบทำผิดกฎหมาย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังขบวน การลักลอบขนยาง หากพบการกระทำดังกล่าวจะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด

       ผู้ว่าฯ กยท.กล่าวเสริมว่า ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จ.ระนอง ร่วมลงตรวจสอบเรื่องนี้ พบว่ามีการลักลอบนำเข้ายางจากเมียนมาร์จริง โดยจับกุมพบยางพาราแผ่นดิบน้ำ หนักกว่า 4 ตัน นำไปสู่การขยายผลลงพื้นที่เข้าตรวจสอบผู้ประกอบการ ร้านรับซื้อใน อ.กระบุรี จ.ระนอง โดยผู้ว่าฯระนองได้เน้นย้ำ หากพบลักลอบนำเข้ายางหลบเลี่ยงภาษี จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด