เจาะบ่อน้ำบาดาล (ส่วนตัว) ค่าใช้จ่าย อีสาน 8 พัน-4 หมื่น/เหนือ กลาง ใต้ 4 หมื่น-1.2 แสนบาท

      รมทรัพยากรน้ำบาดาล แจงในเฟชบุ๊คของกรมฯ ถึงค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสำหรับประชาชนที่ต้องการจะขุดเจาะบ่อฯเป็นการส่วนตัว ว่าสามารถจ้างช่างเจาะเอกชนที่ได้รับอนุญาตในการเจาะน้ำบาดาลตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังนี้

     - พื้นที่และระดับความลึกของชั้นน้ำบาดาล

     - ชนิดของชั้นดินชั้นหินของพื้นที่

     - ขนาดบ่อน้ำบาดาล

     - ชนิดของวัสดุสร้างบ่อน้ำบาดาล

     ส่วนราคาค่าเจาะน้ำบาดาลเอกชน บ่อน้ำบาดาลขนาด 4 นิ้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ 8,000-40,000 บาท

     ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ราคาตั้งแต่ 40,000-120,000 บาท ดังนั้น ต้องตกลงค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาค่าใช้จ่ายบานปลาย หรืออาจกระทำผิดสัญญาจ้าง

      อ้างอิงข้อมูล-ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล