กยท.ขยายเวลาชำระหนี้ 6 เดือน ช่วยเกษตรกรชาวยาง/สถาบันฯ/ผู้ประกอบกิจการ เริ่ม 1 มี.ค.นี้

       ยท.- นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร การดำเนินธุรกิจและประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร ไปจนถึงผู้ประกอบกิจการแปรรูปยาง ดังนั้น การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จึงมีแนวทางช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่ผู้ที่กู้ยืมเงินกับ กยท.ผ่านกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(3) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ส่งเสริม และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง จำนวน 1,468 ราย และผู้ที่กู้ยืมเงินผ่านกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(5) เงินกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 5,585 ราย โดยขยายเวลาของสัญญาเงินกู้ยืม หรือผ่อนผันการชำระหนี้ในแต่ละงวดตามที่กำหนดไว้ ให้ผ่อนผันการชำระหนี้ได้เป็นเวลา 6 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-31 สิงหาคม 2564 โดยงดคิดดอกเบี้ย ค่าปรับ ในการขยายระยะเวลาสัญญาเงินกู้ในแต่ละงวด

       นายสุขทัศน์ กล่าวอีกว่า สำหรับผู้กู้ที่มีความประสงค์ขยายระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ยืม จะต้องยื่นคำร้องและเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหรือสาขาที่ผู้กู้ได้ยื่นกู้ยืมไว้ ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกันและผู้จำนองด้วย

        ขอบคุณข้อมูล - ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.