ก.เกษตรฯติว“กรมข้าว”ผลิตข้าวให้ตรงตลาด ตั้งหน่วย ฉก.ลุยตรวจเมล็ดพันธุ์ ป้องกันปลอมปน

     รุงเทพฯ-นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังร่วมสัมมนามอบแนวทางการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมการข้าว ปีงบประมาณ 2564 มีนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว บุคลากร ร่วมรับฟัง อีกทั้ง นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมมอบแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

      นายประภัตร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีย้ำให้กระทรวงเกษตรฯเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้ชาวนาได้ผลผลิตที่ดีและลดต้นทุน อีกทั้ง จะต้องปรับแผนการผลิตข้าวให้ตรงตามความต้องการของตลาด โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมไทย ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว และข้าวตลาดเฉพาะ ขณะนี้เหลือเวลาอีก 3 เดือน ชาวนาจะเริ่มหว่านข้าว ศูนย์วิจัยข้าวทั้ง 28 ศูนย์หาเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้เพียงพอ พร้อมมอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ตั้งหน่วยเฉพาะกิจ (ฉก.) ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ที่ขายตามร้านค้า ไม่ให้มีการนำเมล็ดพันธุ์ปลอมมาขาย รวมทั้งตรวจสอบราคาให้เป็นไปตามที่กำหนด

     ขอให้ทุกศูนย์ฯ รวมกันเป็นหนึ่งเดียว เน้นแก้ไขระยะสั้นให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะอีก 3 เดือน ชาวนาจะเริ่มหว่านข้าว ดังนั้น จึงต้องเตรียมเมล็ดพันธุ์ดีให้เพียงพอ เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องชาวนา ทั้งมอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯตั้งหน่วยเฉพาะกิจ (ฉก.) ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งขายเมล็ดพันธุ์ และขอความร่วมมือไม่นำเมล็ดพันธุ์ปลอมมาขาย รวมทั้งตรวจสอบราคาให้เป็นไปตามที่กำหนด”นายประภัตร กล่าว

      โอกาสนี้ รมช.เกษตรฯ ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตข้าวและเชื่อมโยงตลาดข้าวของไทย ว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ซึ่งอาจเป็นโอกาสของภาคเกษตรที่จะส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีได้นำมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ดังนั้น กรมการข้าวซึ่งมีภารกิจและโครงการสำคัญ คือ การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยชาวนาลดต้นทุนผลิต บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ให้มีเมล็ดพันธุ์ที่ดี มีองค์ความรู้ เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวของไทยทั้งระบบต่อไป 

      ขอบคุณข้อมูล-ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว