ครม.เห็นชอบโครงการ“ม.33 เรารักกัน”ผู้ประกันตนรับสิทธิคนละ 4,000 บาท ลงทะเบียน 21 ก.พ.-7 มี.ค.64
  • 15 February 2021 at 15:10
  • 217
  • 0

    ทำเนียบรัฐบาล 15 ก.พ.- นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติกรอบวงเงินในการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้อยู่ในระบบประกันสังคม โดยเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ 37,100 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประกันตน ม.33 ตามโครงการ “ม.33 เรารักกัน” ในการให้ค่าใช้จ่าย 4, 000 บาทต่อเดือนแก่ผู้ได้รับสิทธิ์ 9,270,000 คนโดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

      - ต้องเป็นผู้ประกันตนตาม ม.33 ที่มีสัญชาติไทย 

      - ต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

      - ต้องมีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท นับถึง 31 ธันวาคม 2563

   ทั้งนี้ ระยะเวลาดำเนินการ “โครงการ ม.33 เรารักกัน” ผู้มีสิทธิข้างต้นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com โดยเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์–7 มีนาคม 2564 จากนั้นธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลการคัดกรองระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม 2564 

   โดยผู้ได้รับการยืนยันสิทธิกดใช้งานและกดยืนยันตัวผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2564 และสามารถรับโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ได้ครั้งละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 4,000 บาท ในวันที่ 22,29 มีนาคม,วันที่ 5,12 เมษายน 2564 และเริ่มใช้แอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ จ่ายเงินสำหรับการซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม–31 พฤษภาคม 2564

   สำหรับการขอทบทวนสิทธิ ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ จะสามารถขอทบทวนสิทธิได้ด้วยการขอทบทวนสิทธิผ่าน www.ม33เรารักกัน.com ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2564 จากนั้นธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรองและแจ้งยืนยันการได้รับสิทธิระหว่างวันที่ 29 มีนาคม–4 เมษายน 2564 

   ผู้ได้รับสิทธิต้องกดใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2564 รับโอนเงินเข้าแอปพลิชัน ‘เป๋าตัง’ ครั้งละ 2,000 บาท ในวันที่ 5 และ 12 เมษายน 2564 และเริ่มใช้แอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’จ่ายเงินสำหรับการซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน–31 พฤษภาคม 2564 

   ขอบคุณข้อมูล - สำนักข่าวไทย