การป้องกัน-กำจัด 4 แมลงศัตรู “มะพร้าว”

     ด้วงแรด ด้วงงวง แมลงดำหนาม และไรสี่ขา คือศัตรูของพืชเศรษฐกิจสำคัญอย่างมะพร้าวตัวฉกาจทีเดียว แมลงทั้ง 4 ชนิดจะเข้าทำลายล้างผลิตผลทุกช่วงการเจริญเติบโต สร้างปัญหาให้กับเกษตรกรชาวสวนอย่างมาก หากไม่มีการกำจัด ป้องกันที่ดี หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของได้หาทางแก้ปัญหากันต่อเนื่อง ดังเฟสบุ้คกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รวบรวมสาระสำคัญถึงวิธีการกำจัด การป้องกัน เหล่าแมลงร้ายกลุ่มนี้ เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในการรับมือเมื่อเจอปัญหาการระบาดของพวกมันไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

ด้วงแรด
      ลักษณะการทำลาย : ตัวเต็มวัยเท่านั้นที่เป็นศัตรูพืชโดยบินขึ้นไปกัดเจาะโคนทางใบและยอดอ่อนของมะพร้าวที่ใบยังไม่คลี่ ทำให้ใบใหม่ไม่สมบูรณ์ เมื่อใบคลี่ออกจะมีรอยขาดแหว่งเป็นริ้วๆ คล้ายรูปพัดหรือหางปลา
     การป้องกันและกำจัด :
    1.กำจัดแหล่งขยายพันธุ์ โดยการทำลายซากท่อนมะพร้าว ตอมะพร้าว หรือหากมีซากชิ้นส่วนของพืชและมูลสัตว์ ควรเกลี่ยกระจายไม่ให้หนาเกิน 15 ซม. ถ้าจำเป็นต้องกองซากชิ้นส่วนของพืชและมูลสัตว์ทิ้งไว้เกิน 2-3 เดือน ควรหมั่นพลิกกลับกอง เพื่อตรวจหาไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยของด้วงแรดแล้วกำจัด
    2.ทำความสะอาดบริเวณคอมะพร้าว ตามโคนทางใบ หากพบรอยแผล เป็นรู ให้ใช้เหล็กแหลมแทง เพื่อกำจัดด้วงแรดที่อยู่ในรูไม่ให้สามารถวางไข่ได้
    3.ใช้กับดักฟีโรโมนล่อจับตัวเต็มวัย และนำมาทำลาย การวางกับดักฟีโรโมนต้องห่างจากแปลง 3-5 เมตร และวางทิศทางต้นลมของแปลงเสมอ
    4.ใส่เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมในกองล่อ หรือกองขยะ กองปุ๋ยคอก หรือท่อนมะพร้าวที่ผุพังซึ่งอาจมีหนอนด้วงแรดอาศัยอยู่ เชื้อจะทำลายด้วงแรดทุกระยะการเจริญเติบโต

ด้วงงวง
      ลักษณะการทำลาย : ด้วงงวงมะพร้าวจะขยายพันธุ์อยู่ภายในคอยอดมะพร้าว บางครั้งเข้าทำลายที่โคนต้นทำให้มะพร้าวต้นตาย โดยตัวเต็มวัยจะวางไข่ที่รอยแผลบริเวณยอด รอยแตกของโคนทางใบ โคนลำต้น รอยแผลที่เกิดจากการตัดทางใบ รอยแผลที่ด้วงแรดมะเจาะไว้ สังเกตอาการรุนแรงที่แสดงคือยอดเฉาเหี่ยวแห้ง ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหักพับ
     การป้องกันและกำจัด :
    1.ไม่ปลูกมะพร้าวแบบโคนลอยและอย่าให้เกิดรอยแผล
    2.หมั่นดูแลทำความสะอาดคอมะพร้าว ถ้าพบอาการรอยแผล รอยเจาะ และยอดอ่อนที่ยังไม่เหี่ยว ให้ใช้เหล็กยาวปลายเป็นตะขอแทงเข้าไปเกี่ยวเอาตัวหนอนมาทำลาย รอยตัดจั่นมะพร้าวเพื่อทำน้ำตาล รอยแตกที่โคนต้น โดยใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้แล้ว หรือชันผสมกับน้ำมันยาง ทาบริเวณแผล เพื่อป้องกันการวางไข่
   3.ทำลายต้นมะพร้าวที่ถูกด้วงงวงมะพร้าวทำลาย เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
   4.ใช้กับดักฟีโรโมนล่อด้วงงวงตัวเต็มวัยเพื่อนำไปทำลาย 

แมลงดำหนาม
       ลักษณะการทำลาย : ตัวหนอนและตัวเต็มวัยกัดกินยอดอ่อน และซ่อนตัวในใบอ่อนที่พับอยู่และจะเคลื่อนย้ายไปกินยอดอ่อนอื่นหลังจากที่ยอดนี้คลี่ออกแล้ว ต้นมะพร้าวที่ถูกทำลายอย่างรุนแรง ใบมะพร้าวจะเป็นสีขาวโพลนชัดเจน หรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่า “มะพร้าวหัวหงอก
       การป้องกันและกำจัด : สังเกตใบที่ถูกทำลาย
      - กรณีระบาดรุนแรงน้อย ต้นมะพร้าวมีทางใบยอดที่ถูกทำลายตั้งแต่ 1-5 ใบ ควบคุมการระบาด ดังนี้
       1.ใช้วิธีตัดยอดที่ถูกทำลาย เก็บไข่ และตัวหนอน ไปทำลาย
       2.ไม่เคลื่อนย้ายต้นพันธุ์จากแหล่งที่มีการระบาดไปยังแหล่งที่ไม่มีการระบาด
       3.ใช้ตัวห้ำและตัวเบียน ในมะพร้าวต้นต่ำกว่า 12 เมตร
           3.1 ปล่อยแมลงหางหนีบ บริเวณยอดมะพร้าว อัตรา 50 ตัวต่อยอด หรือ อัตรา 300 ตัวต่อไร่ ให้กินหนอนและดักแด้แมลงดำหนาม
          3.2 ปล่อยแตนเบียน อะซีโคดีส ฮิสพินารัม (Asecodes hispinarum) และแตนเบียนเตตระสติคัส บรอนทิสปี้ (Tetrastichus brontispae) ทำลายหนอนแมลงดำหนาม อัตรา 5-10 มัมมี่ต่อไร่ ปล่อย 3-5 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน
        - กรณีระบาดรุนแรง ต้นมะพร้าวมีทางใบ ยอด ที่ถูกทำลายตั้งแต่ 6 ใบขึ้นไป
ใช้สารเคมีป้องกันกำจัด ดังนี้
      1.มะพร้าวต้นเล็ก
        1.1ใช้สารคาร์แทป ไฮโดรคลอไรด์ 4 % GR อัตรา 30 กรัมต่อต้น โดยห่อใส่ถุง เหน็บไว้ที่ยอดมะพร้าว ควบคุมกำจัดแมลงดำหนามได้นาน 1 เดือน
        1.2 เลือกสารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง ละลายน้ำ 1 ลิตรต่อต้น ราดบริเวณยอดและรอบคอมะพร้าว ดังนี้
           - อิมิดาโคลพริด 70 % WG อัตรา 4 กรัม (สารกลุ่ม 4)
           - ไทอะมีทอกแซม 25 % WG อัตรา 4 กรัม (สารกลุ่ม 4)
           - ไดโนทีฟูแรน 10 % WG อัตรา 10 กรัม (สารกลุ่ม 4)
    2.มะพร้าวต้นสูงกว่า 12 เมตร ใช้ อีมาเม็กติน เบนโซเอต 1.92 % EC (สารกลุ่ม 6 ) ฉีดเข้าลำต้นอัตรา 30-50 มิลลิลิตรต่อต้น ป้องกันกำจัดแมลงดำหนามได้นานไม่น้อยกว่า 2 เดือน 

ไรสี่ขา
      ลักษณะการทำลาย : จะเข้าทำลายภายใต้กลีบขั้วผล ตั้งแต่ผลขนาดเล็ก โดยดูดกินอยู่ภายใต้กลีบเลี้ยงของผลทำให้เกิดแผล และลุกลามทำให้เป็นแผลตกสะเก็ด เมื่อผลโตจะเห็นแผลเป็นร่องลึกชัดเจนขึ้น แตกเป็นริ้วเหมือนลายไม้สีน้ำตาล และทำลายทุกผลในทลาย ทำให้ผลมะพร้าวชะงักการเจริญเติบโต หากการระบาดรุนแรงในผลเล็กจะร่วงเสียหายจนไม่สามารถจำหน่ายได้
      การป้องกันและกำจัด :
      1.เน้นพ่นสารฆ่าไรในช่วงระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็ก ห่างกัน 1 สัปดาห์ โดยสารเคมีที่แนะนำ ดังนี้
      - โพรพาไกต์ 30%WP อัตรา 30 กรัม (สารกลุ่ม 12)
      - อามีทราซ 20%EC อัตรา 40 ซีซี (สารกลุ่ม 19)
      - กำมะถัน 80%WG อัตรา 60 กรัม (สารกลุ่ม UN)
      - ไพริดาเบน 20%WP อัตรา 10-15 กรัม (สารกลุ่ม 21)
      - สไปโรมีซิเฟน 24% SC อัตรา 6 มิลลิลิตร (สารกลุ่ม 23)
      - เฮกซีไทอะซอกส์ 1.8% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร (สารกลุ่ม 10 A)
      - ไซฟลูมีโทเฟน 20% SC อัตรา 10 มิลลิลิตร (สารกลุ่ม 25)
      - ทีบูเฟนไพแรด 36% EC อัตรา 3 มิลลิลิตร (สารกลุ่ม 21 )
       เลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นฆ่าไร ทุก 7 วัน อย่างน้อย 4 ครั้ง โดยให้สลับกลุ่มสารตามกลไกการออกฤทธิ์ในการพ่นทุก 2 ครั้ง
    หมายเหตุ สารกำมะถันห้ามผสมกับสารชนิดอื่น เพราะอาจเกิดไฟโตทอกซิกกับมะพร้าวได้
     2.สวนมะพร้าวที่พบการทำลายรุนแรง และล้งรับซื้อผลผลิต ให้ดำเนินการด้วยการตัดช่อดอก ช่อผล ผลที่พบอาการถูกทำลายจากไรสี่ขามะพร้าว และเศษซากจากการปอกมะพร้าวก่อนจำหน่าย นำมากองรวมกัน หลังจากนั้นพ่นด้วยสารฆ่าไรตามคำแนะนำ และคลุมด้วยผ้าพลาสติก อย่างน้อย 10 วัน 

      ขอบคุณข้อมูลดีๆ : ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร