รัฐบาลเยียวยาชาวประมงเจอโควิด-19 เพิ่มวันทำประมง 20-45 วันตามชนิดเครื่องมือ-ขนาดเรือ

     รุงเทพฯ 11 ก.พ. - นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากกรณีชาวประมงยื่นหนังสือร้องเรียนที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้รัฐบาล ผ่อนผัน ยกเว้น การควบคุมวันทำประมงของเรือประมงออกไปอย่างน้อย 2 ปี หรือเพิ่มวันทำประมงจากเดิม ปีละ 240 วัน (8 เดือน) เป็นปีละ 300 วัน (10 เดือน) เนื่องจากชาวประมงมีภาระค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปี แต่เรือประมงต้องจอดเป็นเวลา 4 เดือน (120) วัน จึงทำให้เกิดปัญหาการขาดทุนสะสม รายได้ไม่พอรายจ่าย ขาดสภาพคล่องในอาชีพ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด –19

      ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ พิจารณามาตราการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมง และต้องไม่ขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เช่น การเพิ่มสิทธิวันทำประมงในรอบปีการทำประมงปัจจุบัน เป็นต้น

      โดยเมื่อวันที่ 10  ก.พ.ที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ประชุมหารือเพื่อแก้ปัญหา ควบคู่การพิจารณาหามาตรการซึ่งจะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรประมงอย่างเหมาะสมยั่งยืน ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบในหลักการเรื่องการเพิ่มวันทำการประมงให้กับชาวประมง ในปีการประมง 2563 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค.2564 นี้

        ดังนั้น กรมประมงจึงได้นำปริมาณสัตว์น้ำที่ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์จากวันทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ที่ออกทำการประมงแล้วมีวันทำการประมงเหลืออยู่ มาจัดสรรด้วยวิธีการคำนวณปริมาณสัตว์น้ำเป็นวันทำการประมง ให้กับผู้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ดังนี้

     - กลุ่มเครื่องมือทำการประมงปลาผิวน้ำ (เครื่องมืออวนล้อมจับ) จัดสรรวันทำประมงเพิ่มให้เรือประมงทุกขนาด 45 วัน

     - กลุ่มเครื่องมือทำการประมงปลากะตัก จัดสรรวันทำการประมงเพิ่มให้เรือประมงทุกขนาด 45 วัน

     - กลุ่มเครื่องมือทำการประมงสัตว์น้ำหน้าดิน (เครื่องมืออวนลากทุกประเภท) เรืออวนลากขนาดไม่เกิน 60 ตันกรอส เพิ่มวันทำการประมง 30 วัน ,เรืออวนลากขนาดเกินกว่า 60 ตันกรอส เพิ่มวันทำการประมง 20 วัน

      ทั้งนี้ จะออกเป็นประกาศกรมประมงเพื่อเพิ่มวันทำการประมงให้เร็วที่สุด

      ขอบคุณข้อมูล สำนักข่าวไทย