กรมปศุสัตว์ ย้ำ!เนื้อสัตว์ปลอดภัย-ปลอดโควิด แนะเลือกซื้อแหล่งมาตรฐาน-กินอาหารปรุงสุก

       รุงเทพฯ - นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ช่วงนี้มีภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด 19 กรมปศุสัตว์ได้ตอกย้ำความมั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตโดยกรมปศุสัตว์รับรองทั้งหมด ต้องมีการตรวจสอบตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่โรงงานผลิต ฟาร์มเลี้ยงโรงฆ่า โรงงานแปรรูป สถานที่จัดจำหน่าย ที่มีกระบวนการ หลักเกณฑ์การป้องกันที่เข้มงวด ทั้งการสวมใส่อุปกรณ์ การล้างทำความสะอาดเครื่องมือ-อุปกรณ์ การเว้นระยะห่าง รวมทั้งนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไปตรวจสอบ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอด

      องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO), องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO), หน่วยงาน Food Authority of Ireland, European Food Safety Authority (EFSA) หรือ United Sate Food and Drug Administration (USFDA) ต่างยืนยันว่าอาหารไม่ใช่แหล่งแพร่เชื้อโควิด-19 และจากการเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ในสถานที่จำหน่ายทั่วประเทศมาตรวจสอบ กว่า 1,500 ตัวอย่าง ผลปรากฎว่า ยังไม่มีสินค้าปศุสัตว์ใดที่ให้ผลโควิดเป็นบวก จึงขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่ากรมปศุสัตว์ได้ตรวจสอบตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงสถานที่จำหน่ายก่อนถึงมือผู้บริโภค ทั้งสินค้าหมู ไก่ เป็ด ไข่ เนื้อโค และแนะนำให้เลือกซื้อจากผู้ผลิตมาตรฐาน ได้รับรองจากกรมปศุสัตว์ ที่สำคัญต้องรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เท่านั้น ไม่ทานอาหารสุกๆดิบๆ" อธิบดี กรมปศุสัตว์กล่าว

       นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ให้คำแนะนำการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยสำหรับช่วงเทศกาลวันตรุษจีนที่จะถึงนี้ว่า ผู้บริโภคควรเลือกเนื้อหมู สัตว์ปีก และไข่ จากผู้จำหน่ายที่สะอาดมีการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่จำหน่าย เป็นอย่างดี โดยต้องมีใบรับรองจากกรมปศุสัตว์ หรือให้สังเกตตราสัญลักษณ์ ปศุสัตว์ OK” ณ สถานที่จำหน่าย ที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ Modern trade Supermarket และตลาดสด ร่วมโครงการแล้วกว่า 7,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งเนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่สด ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าสินค้าเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายในร้านที่มีตราสัญลักษณ์นี้ มีที่มาจากแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองมาตรฐาน และสอบย้อนกลับได้

       ขอบคุณข้อมูล-ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์ดรมปศุสัตว์