ชาวประมงเตรียมยื่นรัฐเพิ่มวันทำประมง แก้ขาดรายได้-ควบคุมเคลื่อนย้ายแรงงาน

     มุทรสงคราม - นายชินชัย สถิรยากร อุปนายกสมาคมเรือประมงลากคู่สมุทรสงคราม กล่าวว่า ผู้ประกอบการเรือประมงประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลในการขอเพิ่มวันทำการประมง ตามที่เคยเรียกร้องไปก่อนหน้านี้ สาเหตุที่ต้องการวันทำประมงเพิ่มเนื่องจากวันทำการประมงในหลายเครื่องมือเริ่มหมดลง ทำให้เรือประมงจำเป็นต้องจอดไม่สามารถออกไปทำประมงได้ แต่มีภาระการเลี้ยงดูแรงงานเรือประมงตลอด 365 วัน รายได้ไม่เพียงพอ จึงเกรงว่าหากผู้ประกอบการประมงรายใดแบกรับภาระไม่ไหว อาจจำเป็นต้องเลิกจ้างและทำให้เกิดการมั่วสุม ทะเลาะวิวาท ตลอดจนการเคลื่อนย้ายของแรงงาน         

     นอกจากนี้ การแพร่ะบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้แรงงานต่างด้าวบนบกติดเชื้อเป็นจำนวนมาก หากเรือประมงจอดเป็นเวลานาน จะทำให้แรงงานต้องขึ้นฝั่งไปทำงานประเภทอื่น หากติดโควิด-19 จากแรงงานบนฝั่ง จะส่งผลให้การระบาดรุนแรงขึ้นและยากต่อการควบคุม ทั้งนี้ จะนำหนังสือไปยื่นถึงนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 4 ก.พ.หากไม่ได้รับคำตอบจะขออนุญาตชุมนุมสาธารณะและพักค้างที่หน้าทำเนียบรัฐบาล จนกว่าจะได้รับการแก้ไขปัญหา

     สำหรับความเคลื่อนไหวดังกล่าว สอดคล้องกันในสมาคมการประมง 22 จังหวัดชายทะเลและสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ซึ่งทำหนังสือถึง พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ ประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายเพื่อนำเสนอคณะกรรมการประมงแห่งชาติที่ โดยแนบหนังสือของสมาคมการประมงหลายจังหวัดมาด้วย ขอให้คณะกรรมการประมงแห่งชาติพิจารณาจากค่า MSY ในปีการประมง 2563 ซึ่งพบว่า ปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่จะจับมาใช้ประโยชน์ได้ยังคงมีเหลือ โดยสมดุลกับสัตว์น้ำที่วางไข่และเจริญเติบโตในทะเล 

      ขอบคุณข้อมูล - สำนักข่าวไทย