ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สนับสนุนอาหารเครื่องดื่มให้แก่ จนท.ด่านคัดกรองโควิด อยุธยา
  • 2 February 2021 at 12:43
  • 133
  • 0

         บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามพื้นที่ในสถานการณ์โควิด 19 อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         นายเฉลิมพล สมาคม ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ เป็นตัวแทนส่งมอบอาหารและเครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด่านตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามพื้นที่ ในสถานการณ์โควิด 19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา