ปลูก“ไม้มีค่า”แนะให้ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Tree สะดวกต่อการตัดขาย-แปรรูป

     ฎหมายป่าไม้กำหนดให้ผู้ที่ปลูกไม้มีค่าในที่ดินตัวเอง สามารถตัด ซื้อขาย แปรรูป เคลื่อนย้าย ส่งออกได้ เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่ได้ปรับแก้กฎหมายเก่า เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
    ไม้มีค่าอย่างไม้สัก ยาง ชิงชัน พะยูง ฯลฯ ถ้าปลูกในที่ดินของตัวเอง คือ ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่ดิน นส.3 นส.3ก หรือ สค.1 ก็สามารถทำไม้ ตัด แปรรูป ส่งออก หรืออื่นๆได้ แต่ถ้าขึ้นอยู่ในป่า ถือเป็น ไม้หวงห้าม
      ดังนั้น เกษตรกร ประชาชน ที่ปลูกไม้มีค่าในที่ดินของตัวเอง แนะนำให้ลงทะเบียนกับกรมป่าไม้ที่ http://etree.forest.go.th เวลาทำไม้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ทราบชัดเจนไม่สับสนกับไม้ที่ลักลอบตัดจากป่า
      สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมป่าไม้ 02 561 4292 ต่อ 5502

      อ้างอิง : ไทยคู่ฟ้า ,กรมป่าไม้