สศก.เตือนเกษตรกร!ระวังโรคใบด่างฯ แนะตรวจแปลงประจำ เก็บเกี่ยวครบอายุ(แป้งสูง-ราคาดี)

      สศท.5 - นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ นครราชสีมา (สศท.5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์การผลิตมันสำปะหลัง จ.นครราชสีมา พบว่า ปี 2564 (ข้อมูลพยากรณ์ ณ ธ.ค.63) คาดมีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 1.45 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 63 ที่มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 1.40 ล้านไร่ (เพิ่มขึ้น 0.05 ล้านไร่ หรือร้อยละ 3.34) เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทน ส่วนผลผลิตรวม 4.28 ล้านตัน ลดลงจากปี 63 ที่มีจำนวน 4.63 ล้านตัน (ลดลง 0.35 ล้านตัน หรือร้อยละ 7.48) เพราะเกษตรกรประสบปัญหาการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และบางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมช่วงเดือนตุลาคม 63 เกษตรกรจึงเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนครบกำหนด ส่งให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง

       สำหรับผลผลิตมันสำปะหลังของ จ.นครราชสีมา จะออกสู่ตลาดมากช่วง ม.ค.-เม.ย.64 ราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้ (ณ ม.ค.64) เฉลี่ย 1.77 บ./กก.ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากราคาเฉลี่ย 1.75 บ./กก.เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งมีความต้องการใช้ต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ คาดว่าจะส่งผลให้ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศมีแนวโน้มลดลง ซึ่งทำให้ราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้อาจจะปรับตัวลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้ หากสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มคลี่คลาย ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันฯจะมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น

      อย่างไรก็ตาม จากการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังส่งผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิต ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (ณ 15 ม.ค.2564) พบการระบาดมากที่สุดในพื้นที่ อ.เสิงสาง ครบุรี และปักธงชัย เสียหายรวม 2.74 แสนไร่ คิดเป็นร้อยละ 19 ของพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งจังหวัด ขณะนี้ สนง.เกษตรจังหวัดฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก้ไขไปกว่าร้อยละ 43 ของพื้นที่การระบาด ทั้งเร่งดำเนินการ ทำความเข้าใจให้เกษตรกรที่พบการระบาดทำลายแปลง แต่หากเกษตรกรไม่ยินยอม ทางจังหวัดจะแจ้งข้อมูลให้ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา และกรมวิชาการเกษตรประกาศเป็นพื้นที่กักพืชเป็นรายแปลงต่อไป

      ผู้อำนวยการ สศท.5 กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคเบื้องต้น เกษตรกรควรใช้ต้นพันธุ์ที่สะอาด ต้านทานต่อโรค ควบคุมปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบ หมั่นตรวจแปลงสม่ำเสมอ ที่สำคัญเพื่อได้ผลผลิตมีคุณภาพ เกษตรกรควรเก็บเกี่ยวครบอายุ ซึ่งจะได้เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งสูง น้ำหนักดี ขายได้ราคาดี หากเก็บเกี่ยวที่อายุน้อย จะทำให้มันหัวเล็ก น้ำหนักต่ำ ผลผลิตต่อไร่น้อย และไม่ควรเก็บเกี่ยวช่วงที่ฝนตกชุก เพราะจะทำให้มีเปอร์เซ็นต์แป้งต่ำ

       เกษตรกรหรือท่านใดสนใจข้อมูลการผลิตมันสำปะหลัง จ.นครราชสีมา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.5 นครราชสีมา โทร.0 4446 5120 หรือ อีเมล zone5@oae.go.th