“กัญชง”ปลดล็อกพ้นยาเสพติดแล้ว ทุกภาคส่วนขออนุญาตปลูก ผลิต แปรรูป ได้ตามกฎหมาย

       กรุงเทพฯ-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในกฎกระทรวงการขออนุญาต และการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประ เภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) ..2563 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 29 มกราคม 2564 นี้

      โดยทุกภาคส่วนทั้งเกษตรกร ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป สามารถขออนุญาตปลูกได้ทุกวัตถุประสงค์ ตั้งแต่การค้า การแพทย์ การศึกษา วิจัย การใช้ตามวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม หรือผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง ซึ่งสามารถนำส่วนต่างๆ ของกัญชงไปแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ช่อดอกนำไปผลิตยาสารสกัดจากกัญชง

      ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการขออนุญาตให้ยื่นคำขอ  สถานที่ปลูกที่ตั้งอยู่ กรณีอยู่ที่กรุงเทพฯ ให้ยื่นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หากอยู่ต่าง จังหวัดให้ยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ส่วนผู้ขอนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงให้ยื่นคำขอที่ อย. ซึ่งในวันที่ 2 ก.พ.นี้ อย.จะจัดอบรมทางออนไลน์ให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชง ในเรื่องกฎหมาย การยื่นคำขออนุญาต และการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชง ผู้สนใจสามารถรับชมทาง Facebook Live FDAThai หรือสอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมที่โทร.0-2590-7771-3

            ขอบคุณข้อมูล : สำนักข่าวไทย