ประกันรายได้ฯยางพารา ระยะ2 ปี 63/64 (งวดที่ 3) ชดเชยทั้ง 3 ยางฯ (แผ่นดิบ น้ำยางสด ก้อนถ้วย)

      ยท.- นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  เปิดเผยว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 เริ่มจ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนยางตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2563 มีเกษตรกรได้รับเงินแล้ว จำนวน 1,156,813 ราย เป็นจำนวนเงิน 3,985.13 ล้านบาท และในงวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 จะชดเชยให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ทำยางแผ่นดิบคุณภาพดีด้วย กำหนดราคากลางอ้างอิง ดังนี้ ราคายางแผ่นดิบ เฉลี่ยอยู่ที่ 57.85 บาท/กก. ชดเชย 2.15 บาท/กก ราคาน้ำยางสด อยู่ที่ 48.78 บาท/กก. ชดเชย 8.22 บาท/กก. และราคายางก้อนถ้วย (DRC 50%) อยู่ที่ 19.19 บาท/กก. ชดเชย 3.01 บาท/กก. พร้อมโอนเข้าบัญชีเกษตรกรได้ภายในวันที่ 29 มกราคมนี้ เป็นต้นไปโดยจะจ่ายให้เกษตรกรชาวสวนยางจำนวน 1,561,354 ราย เป็นเงิน 2,362.69 ล้านบาท รวมจ่าย 3 งวด 6,347.819 ล้านบาท

      ผู้ว่าการ กล่าวเสริมว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเกษตรกรสามารถกรีดยางได้มากขึ้นหลังจากฝนทิ้งช่วง ทำให้ผลผลิตออกมาสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ก่อนจะเข้าสู่ช่วงปิดกรีดและผลผลิตจะลดลง ราคายางจึงมีแนวโน้มลดลงตามสถานการณ์ตลาด รวมถึงการชะลอการรับสินค้าของประเทศผู้ซื้อรายใหญ่ เช่น ประเทศจีนที่กำลังจะเข้าช่วงตรุษจีนซึ่งเป็นวันหยุดยาวจะไม่รับสินค้าในช่วงดังกล่าว ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศยุโรปที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ตู้ขนส่งสินค้าตกค้างอยู่ในประเทศจนเกิดปัญหาการขาดตู้ขนส่งสินค้าทำให้เป็นอุปสรรคในการส่งออกเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ความต้องการน้ำยางของตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศยังมีสูง ทั้งจากสถานการณ์โรคระบาด ทำให้อุตสาหกรรมถุงมือยางขยาย ตัวสูงขึ้น และการที่จีนส่งเสริมการใช้รถยนต์ในเมืองชนบท จะส่งผลให้จากนี้ไปราคายางจะยังคงทรงตัวอยู่แนวนี้ไปอีกระยะหนึ่ง แต่จะขยับตัวขึ้นจากนี้อย่างแน่นอน

     ดังนั้น โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 2 ปีผลิต 2563/64 (งวดที่ 3) ประจำเดือนธันวาคม 2563 ชดเชยส่วนต่างชาวสวนยาง ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ สรุปรายละเอียดดังนี้

       ราคาประกัน    ยางแผ่นดิบคุณภาพดี          60.00          บาทต่อกิโลกรัม

                               น้ำยางสด DRC 100%         57.00          บาทต่อกิโลกรัม

                               ยางก้อนถ้วย  DRC 50%      23 .00        บาทต่อกิโลกรัม

        ราคาตลาด      ยางแผ่นดิบคุณภาพดี            57.85         บาทต่อกิโลกรัม

                               น้ำยางสด DRC 100%         48.78          บาทต่อกิโลกรัม

                               ยางก้อนถ้วย  DRC 50%      19.19         บาทต่อกิโลกรัม

        ชดเชย             ยางแผ่นดิบคุณภาพดี            2.15          บาทต่อกิโลกรัม

                               น้ำยางสด DRC 100%           8.22          บาทต่อกิโลกรัม

                               ยางก้อนถ้วย  DRC 50%       3.01          บาทต่อกิโลกรัม

        ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยางสามารถตรวจสอบสถานะของตัวเองได้ที่เว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทย https://www.rubber.co.th/gir/index/


        ขอบคุณข้อมูล การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)