ครม.ไฟเขียวเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 63 เพิ่มเติมอีกกว่า 2,000 ครัวเรือน

       ทำเนียบรัฐบาล 26 ม.ค. -นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ว่า ตามที่ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสภาพอากาศ การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้จีนผู้นำเข้าลำไยจากไทยไม่สามารถเดเข้ามาในประเทศได้ ขณะที่ปริมาณผลผลิตล้นตลาด ที่ผ่านมารัฐได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 จำนวน 200,000 ครัวเรือน อัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ ภายใต้กรอบวงเงินรวม 3,440 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการได้สิ้นสุดไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ผลดำเนินโครงการ พบว่า มีเกษตรกรชาวสวนที่เข้าข่ายได้รับการเยียวยาจำนวนทั้งสิ้น 202,013 ครัวเรือน พื้นที่รวม 1,429,013 ไร่ ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน 2,013 ครัวเรือน

      ดังนั้น เพื่อให้การเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยเป็นไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ครม.จึงมีมติขยายระยะเวลาโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ออกไปถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ พร้อมเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายโครงการจากเดิมที่กำหนดไว้จำนวน 200,000 ครัว เรือน เป็น ไม่จำกัดจำนวนครัวเรือนเกษตรกร และให้เยียวยาเกษตรกรชาวสวนในส่วนที่เกินเป้าหมายเดิม จำนวน 2,013 ครัวเรือน โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร (ธ.ก.ส.) เริ่มดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรได้หลังจากวันที่ ครม.อนุมัติ