ตอบข้อสงสัย เกษตรกร ต้องลงทะเบียน “เราชนะ” หรือไม่?

        รณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ว่าจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะเพื่อรับเงินช่วยเหลือ 3,500 บาท/เดือน เป็นเวลา 2 เดือนหรือไม่?

       เรื่องนี้กระทรวงการคลังได้ออกมาเคลียร์ชัดว่า เกษตรกรถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้น จึงอยู่ในข่ายที่จะได้รับเงินเยียวยา

       สำหรับเกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการฯ หรือเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง หรือโครงการเราเที่ยวด้วยกันมาแล้ว กลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ โดยเงินจะโอนเข้าตามช่องทางและวันที่กำหนด

       แต่ถ้าเป็นเกษตรกรที่ไม่เคยลงทะเบียนโครงการใดๆ ของรัฐมาก่อน หรือไม่มีชื่อในระบบฐานข้อมูลของรัฐ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราชนะ .com

       เหตุผลที่ต้องให้เกษตรกรที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐลงทะเบียน "เราชนะ" ในครั้งนี้ ทั้งที่การเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ผ่านมา ไม่ต้องมาลงทะเบียน เพราะใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เพราะว่า ฐานข้อมูลของกระทรวงเกษตรฯ นั้น เป็นฐานข้อมูลครัวเรือนไม่ใช่รายบุคคล

      ดังนั้น เพื่ออัพเดทข้อมูลรายตัวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จึงต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง เพื่อให้สามารถเยียวยาเกษตรกรได้อย่างตรงจุด

       #ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

       อ้างอิง  : Website : www.thaigov.go.th , Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า ,YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)