ไทยกดแตรสัญญาณ เริ่มส่งสินค้าเกษตรไปประเทศจีน

         นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย พลโท รังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานและกดแตรสัญญาณการเริ่มส่งสินค้าเกษตรไทยไปสู่ตลาดโลก ภายใต้โครงการเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด กองทัพบกโดยททบ. และองค์ภาคีเครือข่าย 5 องค์กรณท่าเรือแหลมฉบัง B5 จ.ชลบุรี โดยสินค้าเกษตรไทยที่ส่งไปล็อตแรกนี้คือมะพร้าวอ่อนบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 5 ตู้จากเกษตรกรสวนผึ้ง จ.ราชบุรี น้ำหนักรวม 100 ตัน โดยดำเนินการขนส่งทางเรือจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังประเทศจีนคาดว่าสินค้าล็อตแรกนี้จะส่งถึงจีนในช่วงต้นเดือนมกราคม 2564 หรือก่อนเทศกาลตรุษจีน

         ทั้งนี้คาดว่าในปี 2564 ประเทศจีนจะมีความต้องการสินค้าเกษตรไทยเป็นจำนวนมากโดยผู้ประกอบการภาคเอกชนของประเทศจีนมีความสนใจที่จะสั่งซื้อสินค้าเกษตรของไทยอีกหลายรายการอาทิมะพร้าวน้ำหอมลำไยสับปะรดภูแลและทุเรียนหมอนทองเป็นต้น
         "การดำเนินการส่งสินค้าในวันนี้เป็นผลมาจากลงนามร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์ททบ. และภาคีเครือข่ายเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งทางททบ. จะดำเนินการบริหารจัดการในเรื่องของสินค้าผ่านแพล็ตฟอร์ม OHLALA SHOPPING.COM วันนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งสินค้าไปต่างประเทศและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามสินค้าเกษตรไทยมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นทั้งพืชผลและเนื้อสัตว์เราจึงต้องรักษาคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานจึงเชื่อมั่นว่าการดำเนินการร่วมกันในวันนี้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรภาคีเครือข่ายจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการส่งสินค้าไทยไปตลาดโลกและช่วยฟื้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้อีกทางหนึ่ง" นายเฉลิมชัยกล่าว