ประกันรายได้ฯยางพารา ปี 63/64 (งวดที่ 2) น้ำยางสดชดเชย 7.17 บ./กก. ก้อนถ้วย 3.65 บ./กก.

     ยท.- นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)เปิดเผยว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ได้ดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างชดเชยรายได้ให้กับชาวสวนยางเป็นเงิน 2,718.874 ล้านบาท ซึ่งเริ่มจ่าย (งวดที่ 1ประจำเดือนตุลาคม) ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.2563 ส่วนงวดที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จะจ่ายให้เกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 1,023,154 ราย เป็นเงิน 1,323.34 บาท โดยได้กำหนดราคายางพา ราอ้างอิง ดังนี้ ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 62.83 บาท/กก. ไม่ชดเชย ราคาน้ำยางสดอยู่ที่ 49.83 บาท/กก. ชดเชย 7.17 บาท/กก. และราคายางก้อนถ้วย (DRC 50%) อยู่ที่ 19.35 บาท/กก. ชดเชย 3.65 บาท/กก. พร้อมโอนเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางได้ ภายในวันที่ 28 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป

      ทั้งนี้ การจ่ายเงินงวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จ่ายให้เกษตรกรชาวสวนยางไปแล้วจำนวน 1,106,569 ราย เป็นเงิน 1,395.534 ล้านบาท โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 มีเกษตรกรที่ผลิตยางแผ่นดิบจะไม่ได้รับการชดเชยเนื่องจากราคาสูงกว่าราคาประกันที่ตั้งไว้ ซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่แนวโน้มราคายางในตลาดยังอยู่ในแนวบวก และคาดว่าราคายางจะยังอยู่ในแนวนี้ไปอีกระยะหนึ่ง

     "ฝากถึงเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านในช่วงนี้เกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ และการระบาดของโรคใบร่วงฯ ในยางพารา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและผลผลิต  กยท.ได้เฝ้าระวังเรื่องดังกล่าวควบคู่ไปกับการดำเนินงานปกติ หากเกิดข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาใดๆให้ติดต่อกับ กยท.พื้นที่ได้ และหวังว่าเงินชดเชยรายได้จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางผู้ว่าการ กยท.กล่าวทิ้งท้าย

     ดังนั้น โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 2 ปีผลิต 2563/64 (งวดที่ 2) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ชดเชยส่วนต่างชาวสวนยาง ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ สรุปรายละเอียดดังนี้

       ราคาประกัน    ยางแผ่นดิบคุณภาพดี          60.00          บาทต่อกิโลกรัม

                               น้ำยางสด DRC 100%         57.00          บาทต่อกิโลกรัม

                               ยางก้อนถ้วย  DRC 50%      23 .00        บาทต่อกิโลกรัม

        ราคาตลาด     ยางแผ่นดิบคุณภาพดี            62.83         บาทต่อกิโลกรัม

                               น้ำยางสด DRC 100%         49.83          บาทต่อกิโลกรัม

                               ยางก้อนถ้วย  DRC 50%      19.35         บาทต่อกิโลกรัม

        ชดเชย            ยางแผ่นดิบคุณภาพดี          ไม่ได้รับชดเชย (ราคาตลาดสูง       

กว่าราคาประกัน)

                              น้ำยางสด DRC 100%          7.17           บาทต่อกิโลกรัม

                              ยางก้อนถ้วย  DRC 50%      3.65           บาทต่อกิโลกรัม

        ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยางสามารถตรวจสอบสถานะของตัวเองได้ที่เว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทย https://www.rubber.co.th/gir/index/

        ขอบคุณข้อมูล การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)