ก.เกษตรฯ จับมือ มช.พัฒนาพันธุ์ข้าว(ใหม่) เพื่อชาวนาไทยยุค 4.0 ตั้งธงทวงแชมป์ส่งออกข้าวโลก

      ชียงใหม่- นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะรับฟังบรรยายผลงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีไอออนพลังต่ำในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อให้ได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพดี ให้ผลผลิตสูง ของทีมนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ มีนายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเ กล่าวต้อนรับ และโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฯด้วย

        นายประภัตร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งศึกษาวิจัยพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพ และผลผลิตสูง เพื่อให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ดีได้ใช้ปลูก ตลอด จนทวงแชมป์ผู้ส่งออกข้าวและการประกวดข้าวหอมโลกให้ได้ ดังนั้น จึงเร่งให้มีการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์และการผลิตข้าว โดยวันดังกล่าวได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหา และบูรณาการทำงานร่วมกันในการวิจัยระหว่างกรมการข้าว และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ โดยนำนวัตกรรม เทคโนโลยีที่มีอยู่มาร่วมกันศึกษา พัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรชาวนาได้มีรายได้มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป

        การร่วมมือกัน ถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกในการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาไทยที่กำลังได้รับความเดือดร้อน และขอชื่นชมทีมวิจัยที่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงกว่า ตรงความต้องการของตลาด ดังนั้น จึงต้องผลักดันความร่วมมือโดยนำเอางานวิจัยที่สำเร็จแล้วไปสู่ชาวนา และตั้งคณะทำงานร่วมกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายพร้อมสนับสนุนความร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหา เร่งผลิตพันธุ์ข้าวดีช่วยเหลือชาวนากว่า 5 ล้านครัวเรือน พื้นที่ 60 ล้านไร่ทั่วประเทศ และเร่งวิจัยพันธุ์ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนคว้าแชมป์ข้าวโลก สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนายประภัตร กล่าว

        สำหรับ ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0 เป็นเทคโนโลยีชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ โดยทีมนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ม.เชียงใหม่ ที่พัฒนานวัตกรรมเครื่องเร่งอนุภาค ข้าวลำไอออน 3 สายพันธุ์ใหม่แบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศ เป็นเทคโนโลยีใหม่ของโลกที่ใช้เวลาคิดค้น พัฒนากว่า 10 ปี ซึ่งมีประสิทธิ ภาพในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อให้ได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่ 3 สายพันธุ์ คือ

      1) ข้าวหอมเพื่อการบริโภค (มช 10-1 หรือ FRK-1) มีความหอมมากกว่าข้าวขาวดอกมะลิ 105

      2) ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมแป้ง (ศฟ 10-5 หรือ MSY-4)เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมแป้ง, การแปรรูปเป็นเส้นขนมจีน และ 

      3) ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (ศฟ 10-7 หรือ OSSY-23)เหมาะที่จะนำไปเป็นอาหารสัตว์ เช่นหมูและไก่ หรือทำเป็นข้าวพาร์บอยล์ (parboiled rice) 

      อย่างไรก็ตามนับว่า ข้าวทั้ง สายพันธุ์ดังกล่าว สามารถตอบโจทย์ชาวนาไทยในยุค 4.0 เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการแก้ปัญหาผลผลิตข้าวตกต่ำ

      ขอบคุณข้อมูล-ภาพ : กรมการข้าว