ชาวไร่ยาสูบ ร้องรัฐเดือดร้อนจากการขึ้นภาษี/ถูกลดโควตารับซื้อใบยา 3 ปีซ้อน ทำรายได้วูบ

        รุงเทพฯ - นายสงกรานต์ ภักดีจิตร นายกสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จ.เพชร บูรณ์ ตัวแทนชาวไร่ยาสูบ เปิดเผยว่า ชาวไร่ยาสูบ 3 หมื่นคน ได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังขอให้แก้ปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน หลังเรียกร้องมาหลายรอบไม่ได้รับความสนใจ โดยชาวไร่เดือดร้อนจากกรณีการประกาศขึ้นภาษีสรรรพสามิตยาสูบและภาษีเพื่อมหาดไทยปี 2560 กระทบรายได้เพราะถูกลดโควตารับซื้อใบยา 3 ปีซ้อน รายได้หายไปครึ่งหนึ่งรวมกันแล้วเท่ากับรายได้ชุมชนท้องถิ่นหายไปเกือบ 3 พันล้านบาท แต่ไม่มีหน่วยงานใดแก้ปัญหา

        โดยกรมสรรพสามิตแจ้งว่าเลื่อนภาษีร้อยละ40 ออกไปทีละปี กระทรวงการคลังก็ไม่จ่ายเงินชดเชยโควตา อ้างนายกรัฐมนตรีสั่งชะลอเพราะผลกระทบจากโควิด-19 ด้านการยาสูบแห่งประ เทศไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ยังไม่มีความคืบหน้าการส่งเสริมพืชทดแทนแต่อย่างใด ขณะที่เกษตรกรกลุ่มอื่น เช่น อ้อย ลำไย มันสำปะหลัง กลับได้รับความช่วยเหลือเโดยตลอด

        สำหรับข้อเรียกร้อง ประกอบด้วย 1) เร่งจ่ายเงินชดเชยโควตายาสูบ ฤดูกาลปลูก 2562/63 2) ขอให้กระทรวงการคลังประกาศเลื่อนขึ้นภาษีบุหรี่ออกไป 2-3 ปี และ 3) ศึกษาแนวทางขึ้นภาษีบุหรี่ใหม่ที่ไม่สร้างผลกระทบรายได้และโควตาของชาวไร่ยาสูบ เช่น ค่อยๆขึ้นภาษีทีละน้อยๆ

        ขอบคุณข้อมูล - สำนักข่าวไทย