ประกันรายได้ฯมันสำปะหลัง ปี 63/64 (งวดที่ 1) ชดเชย 0.26 บ./กก. ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน (ชมคลิป)

     ระกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 1) ซึ่งคาดจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ดังนี้

             - ราคาเป้าหมาย (ประกัน) 2.50 บาท/กิโลกรัม

             - ราคากลางอ้างอิง 2.24 บาท/กิโลกรัม

             - เกษตรกรได้รับชดเชยส่วนต่าง  0.26 บาท/กิโลกรัม (2.50 บาท ลบ 2.24 บาท = 0.26 บาทหรือตันละ 260 บาท คูณ ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน

      ทั้งนี้ เกษตรกรตรวจสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินของ ธ.ก.ส.ว่าโอนแล้วหรือยังได้ที่ลิงค์ https://chongkho.inbaac.com/หรือแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าออกบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect.

     อ้างอิง : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์