ปลูกข้าวโพดฯให้ได้ผลดี : 5 ข้อเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ : รู้วิธีป้องกัน กำจัดโรค แมลงศัตรูพืช

      ฝ่ายบริหารจัดการสินค้าเกษตร (Dit) กรมการค้าภายใน แจง 5 ขั้นตอนการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ดีมีคุณภาพ เพื่อได้มาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมแนะชาวไร่รู้วิธีป้องกัน กำจัด โรคพืช (โรคราน้ำค้างโรคต้นเน่าจากเชื้อรา-โรคต้นเน่าจากเชื้อแบคทีเรีย,โรคราสนิม) และวิธีป้องกัน กำจัด แมลงศัตรูพืช (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด,เพลี้ยไฟ,หนอนกระทู้หอม) ทั้งนี้ เกษตรกรต้องหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอด้วย

       อย่างไรก็ตาม เกษตรกรสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์ สำนักงานเกษตร และ ธ.ก.ส.ในจังหวัด อีกทั้ง ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขาย แจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน โทร.1569