รง.น้ำตาลเปิดคิวงาน ปีผลิต 63/64 แจ้งชาวไร่อ้อยจดทะเบียนรับเงินช่วยจากรัฐใน 30 พ.ย.นี้

        รงงาน้ำตาลแห่งประเทศไทย แจงในเพจของโรงงานฯถึงตารางงานของโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 แห่ง ที่ใกล้จะเปิดปีการผลิต 63/64 ที่เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล และหน่วยงานราชการต้องวางแผนเตรียมงานล่วงหน้า ทั้ง มีงานค้างจากปีผลิต 62/63 ที่ต้องเร่งเคลียร์ ในเดือนพฤศจิกายน 63 ดังต่อไปนี้
        1) การจด #ทะเบียนชาวไร่อ้อย และ #หัวหน้ากลุ่มชาวไร่ หากชาวไร่อ้อยไม่จดทะเบียนในรอบนี้ จะไม่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากทางราชการ หมดเขตจดทะเบียน วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 63
        2) การประกาศ #ค่าอ้อยขั้นสุดท้าย ปีการผลิต 62/63 ข้อมูลตัวเลขค่าอ้อยขั้นสุดท้ายได้จัดทำแล้ว แต่ยังมีบางประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อยุติ ทำให้ยังไม่ได้ส่งเข้าที่ประชุม กอน. พิจารณา เป็นความล่าช้าที่ต้องแก้ไข
       3) โรงงานน้ำตาลหลายแห่ง ได้สำรองเงินหรือให้ยืมเงิน (บางส่วน) ค่าอ้อยขั้นสุดท้าย ปีการผลิต 62/63 ก่อนการประกาศจากทางราชการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มสภาพคล่องให้ชาวไร่ใช้หมุนเวียน
       4) ราคาอ้อยขั้นต้น ปีการผลิต 63/64 จะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุม กอน. พิจารณา โดยมีโรงงานน้ำตาลหลายแห่ง ประกาศให้ #ประกันราคาอ้อย 63/64 ที่ 950 และ 1,000 บาทต่อตัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวไร่
       5) บัญชี #ชาวไร่อ้อยคู่สัญญากับโรงงานน้ำตาล ต้องส่ง สอน. ก่อนวันเปิดหีบอ้อย เวลาค่อนข้างกระชั้นชิด เนื่องจากปิดจดทะเบียนชาวไร่ 30 พฤศจิกายน 63 และโรงงานน้ำตาล เริ่มทยอยเปิด 1 ธันวาคม 63 หากรายชื่อตกหล่น จะเสียสิทธิรับการช่วยเหลือจากทางราชการ
       หมายเหตุ : การประกันราคาอ้อยของโรงงาน จะไม่อยู่ในระเบียบของทางราชการ ที่มีโรง งานน้ำตาลหลายแห่งได้ทำประกาศขึ้นมา กรณีที่ราคาอ้อยขั้นต้นหรือขั้นสุดท้ายสูงกว่าราคาประกัน ก็เป็นสิทธิของชาวไร่ ในการรับเงินส่วนเพิ่ม