ประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน (งวดที่ 12) ราคาตลาดสูงกว่ารัฐประกัน เกษตรกรไม่ได้รับชดเชยฯ

    ระกาศคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 เรื่อง การกำหนดราคาตลาดอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน (งวดที่ 12) คาดเก็บเกี่ยววันที่ 11 ตุลาคม-9 พฤศจิกายน 2563 สำหรับผลปาล์มทะลาย 18% ราคาตลาดอ้างอิงอยู่ที่ 6.06 บาท/กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายรัฐประกันที่ 4 บาท/กิโลกรัม ดังนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงไม่มีส่วนต่างการจ่ายชดเชยแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มฯในงวดที่ 12 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

    อ้างอิง - กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์