ใช้เทคโนโลยี 4 มิติ จัดนิทรรศการ "9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง"

         รมช.ธรรมนัส เปิดงานนิทรรศการ "9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง" ในรูปแบบ 4 มิติ (4D Experience) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 แสดงถึงสิ่งสำคัญของกรมฝนหลวงฯ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 9
         ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2563 ครบปีที่ 65 แห่งการกำเนิดฝนหลวงพระราชทาน ภายใต้แนวคิด "9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง" ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดงานขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และจารึกไว้เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้ประชาชน เยาวชน ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวง นับจากวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัย หาวิธีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

         "ในวันนี้ได้มีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งภายในงานจะประกอบไปด้วยนิทรรศการ "9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง" มีการมอบรางวัลอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับประเทศและระดับภูมิภาค มอบรางวัลโครงการประกวดภาพจิตรกรรม "ฝนหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด" พร้อมการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล การแสดงนิทรรศการ "9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง" จะแสดงถึงสิ่งสำคัญของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 การถ่ายทอดเรื่องราวฝนหลวงในรูปแบบ 4 มิติ (4D Experience) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมาร่วมงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2563" ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

         นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานร่วมบูรณาการ อาทิ กองทัพอากาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) นอกจากนี้ตลอดการจัดงานยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกมากมายกว่า 60 ร้านค้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP มีทั้งผัก ผลไม้ อาหารสด และอาหารแปรรูปทางการเกษตรมาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาประหยัด อาทิ ก้อนจุลินทรีย์จากมูลไส้เดือน วุ้นทุเรียน เครื่องสำอางจากนมแพะ น้ำพริกและเห็ดแปรรูป แชมพูสมุนไพร ผ้าทอ เครื่องเงิน เป็นต้น รวมทั้งยังมีกิจกรรมการสาธิตเสริมสร้างอาชีพจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ อาทิ สาธิตการทำอาหารแปรรูปจากปลานิล โดยกรมประมง การประดิษฐ์พัดเดคูพาจ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การสาวไหมและแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนไหมพร้อมบริการแจกต้นหม่อนไหมผลสด โดยกรมหม่อนไหม นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอีกด้วย