ธ.ก.ส.พร้อมโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรปลูกข้าว ปี63/64(งวดที่1) 9.4 พันล้าน 16 พ.ย.นี้
  • 11 November 2020 at 14:15
  • 289060
  • 0

       กรุงเทพฯ - นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ และโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมทยอยจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ในโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 63/64 งวดที่ 1 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 8.39 แสนครัวเรือน วงเงินกว่า 9,400 ล้านบาท ภายในวันที่ 16 พ.ย.นี้ ส่วนงวดถัดไปจะมีการทยอยโอนให้ใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับข้อมูลจากกระทรวงเกษตรฯมาเรียบร้อย

       “ในงวดแรกมีเกษตรกรได้รับเงินชดเชยส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้เข้าบัญชีมากสุด ซึ่งส่วนใหญ่ทำนาอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง เนื่องจากธนาคารมีการจ่ายเงินให้ชาวนาที่ทำนาและเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่รอบเดือน ก.ค.ถึงวันที่ 8 พ.ย.63 ขณะนี้ ธ.ก.ส.อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ คาดจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีครบทั้งหมดภายในกลางเดือน พ.ย.นี้ ส่วนจำนวนเงินชดเชยที่จ่ายให้นั้นขึ้นอยู่กับชนิดข้าวและจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งปีนี้มีชาวนาที่ขึ้นทะเบียนโครงการประกันรายได้ฯ ปีการผลิต 63/64 ทั้งสิ้น 4.57 ล้านครัวเรือน จำนวน 60.8 ล้านไร่

      สำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ซึ่ง ธ.ก.ส. ต้องจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 1  มีดังนี้

     1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้รับส่วนต่างตันละ 2,911.17 บาท

     2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,137.45 บาท

     3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,222.36 บาท

     4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,066.96 บาท และ

      5.ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 2,084.34 บาท

      อย่างไรก๋ตาม วิธีตรวจสอบการรับการสนับสนุนตามโครงการของรัฐดังกล่าว ท่านสามารถเช็คได้ว่า ธ.ก.ส.โอนเงินให้แล้วหรือยัง ให้กดที่ลิงค์ https://chongkho.inbaac.com/ (แบบฟอร์มดังภาพด้านล่าง) แล้วกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ถ้าเงินเข้าระบบจะเเจ้งโอนเรียบร้อย แต่ถ้ายังไม่เข้าให้รอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทาง แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ในแต่ละรอบจากคณะอนุกรรมการฯ

 

https://chongkho.inbaac.com/

ขอบคุณข้อมูล : https://www.dailynews.co.th/economic/806179