ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบเงินสนับสนุนสร้างอาคาร ภาควิชาพืชไร่นา ม.เกษตรศาสตร์
  • 10 November 2020 at 14:35
  • 150
  • 0

         นายโยชิฮิโระ ทามูระ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช (ที่ 2 ทางซ้าย) ที่ปรึกษาอาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหารจาก บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ ตราทีซีซีซี ตราสิงห์ และตราเด็กน้อย มอบเงินสนับสนุนเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติการ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 100,000 บาท โดยมี ผศ.ดร ปิยะ กิตติภาดากุล หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นาเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้บริษัทฯให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ ตลอดจนนวัตกรรมทางการเกษตรของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ