สามพรานโมเดล รวมพลังภาคีจัดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7

         สามพรานโมเดล สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม ผนึกกำลังร่วมกับ ททท. ทีเส็บ สสส. เซ็นทรัล พีทีที โกลบอล เคมิคอล รพ.มหาชัย 2 เกษตรกรอินทรีย์ และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา เตรียมพร้อมจัดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 ภายใต้คอนเซ็ปต์ "เราปรับ...โลกเปลี่ยน" ชีวิตวิถีใหม่ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล
         นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ผู้ริเริ่มการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล และประธานจัดงานสังคมสุขใจ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้ปลุกให้ทุกคนให้หันมาใส่ใจกับการดูแลสุขภาพเชิงรุกมากขึ้น ตลอดจนให้ความสำคัญกับการเลือกอาหารที่ปลอดภัย ที่ผลิตในระบบอินทรีย์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและครอบครัว อีกทั้งใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลทำให้งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 ในปีนี้ มีความพิเศษกว่าทุกปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ "เราปรับ...โลกเปลี่ยน" ชีวิตวิถีใหม่ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล
         มุ่งเน้นให้ทุกคนได้มีเรียนรู้ มีการปรับตัว มีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถมาหาแรงบันดาลใจ องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ เครือข่าย จากในงานสังคมสุขใจ แล้วกลับไปทำ หรือไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเรื่องการพึ่งพาตนเอง การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ รวมถึงหันมาบริโภคอาหารอินทรีย์ ซื้อวัตถุดิบอินทรีย์ตรงจากเกษตรกร ตลอดจนมามีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์
         งานสังคมสุขใจ เป็นงานประจำปีที่รวมพลคนอินทรีย์ทั้งห่วงโซ่ คือต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงมีพืชผัก ผลไม้สินค้าอินทรีย์ที่มั่นใจได้จากทั่วประเทศ มาให้ช้อปเปลี่ยนโลก ช้อปสุขภาพดี ครบจบในงานเดียว โดยมีบูธสินค้าของเกษตรกรอินทรีย์จากทั่วประเทศ รวมกว่า 150 บูธ ที่พร้อมใจกันนำผลผลิตอินทรีย์ สดใหม่จากฟาร์ม มาส่งมอบให้ผู้บริโภค โดยใช้บริเวณหมู่บ้านปฐม ออร์แกนิก วิลเลจ หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ ที่พร้อมเปิดให้ทุกคนได้สัมผัส เรียนรู้และเห็นความเชื่อมโยงของวิถีชีวิตอินทรีย์ทั้งห่วงโซ่ ทั้งการปลูก การแปรรูป การตลาด การทำปัจจัยการผลิต การจัดการขยะ โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน การพึ่งพาตนเอง ที่ทำให้เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย มีสุขภาพดี มีวงจรฟาร์ม ฐานสาธิต ให้ทุกคนในครอบครัวได้ทดลองทำ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
         ในงานนี้ยังจะมีการเปิดตัวสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทยเป็นครั้งแรกในประเทศไทย (TOCA: Thai Organic Consumer Association) เพื่อเชื่อมโยงคนทั้งห่วงโซ่ คือ เกษตรกรอินทรีย์ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ให้มารู้จักกัน โดยเฉพาะผู้บริโภค TOCA จะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมเป็น Active Consumers และอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนช่วยบริหารจัดการเครื่องมือ TOCA Platform ที่จะเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบต้นปีหน้า เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งอาหารอินทรีย์ ซื้อผลผลิตตรงจากเกษตรกร หรือจองทริปท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ โดยในงานสังคมสุขใจจะมีการเปิดรับสมัครสมาชิก(ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) และมีกิจกรรมสนุกๆ พร้อมรับของรางวัล ผ่าน Line @ ของ TOCA
         ทั้งนี้ยังมีการเปิดตัวทริปท่องเที่ยววิถีอินทรีย์กว่า 20 เส้นทาง ให้ผู้บริโภคมีโอกาสลงพื้นที่ฟาร์ม เยี่ยมบ้านเกษตรกรอินทรีย์ ทั้งแบบล่องคลองชมสวน เก็บผลผลิตตามฤดูกาลสดๆจากสวน เรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เทคนิคในแปลงอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมัก ทำสมุนไพรไล่แมลง การขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การแปรรูป รวมทั้งมีฐานกิจกรรม และเวทีเสวนาให้เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์
         งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) ตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น. สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร 034 322 588-93 หรือติดตามกิจกรรมที่ Facebook/งานสังคมสุขใจ สวนสามพราน https://www.facebook.com/SangkomSookjai