ราคายางผันผวนต่อเนื่อง ก.เกษตรฯ เร่งถกทุกฝ่ายเคาะมาตรการช่วยชาวสวนยาง

       ก.เกษตรฯ - นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้เรียกประชุมด่วนเพื่อกำหนดมาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางพารา โดยหารือกับนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ผู้ว่ากยท. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้ จากสถานการณ์ราคายางที่ผันผวนอย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น รวมถึงปัจจัยภายนอกประเทศเพราะผู้ซื้อในตลาดล่วงหน้าเทขายเพื่อทำกำไร และสต็อกยางของตลาดโลก โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคายางในประเทศช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาผันผวนและเริ่มลดลง

       ดังนั้น จึงมอบหมายให้นายทองเปลวสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำหนดแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบแก่เกษตรกรชาวสวนยางอย่างเร่งด่วน โดยในวันที่ 9 พ.ย.63 กำหนดเชิญผู้แทนจากกรมการค้าภายใน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเข้าร่วมประชุม ล่าสุด ขอความร่วมมือจากกระทรวงพาณิชย์เข้าตรวจสอบสต็อกยางของผู้ประกอบการรายใหญ่ภายในประเทศ รวมทั้งจะเจรจากับผู้ประกอบการเพิ่มการรับซื้อยางจากเกษตรกรต่อไป

      สำหรับราคายางพาราของตลาดกลาง กยท. (วันที่ 6 พ.ย.63) ยางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 62.02 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 0.65 บาท น้ำยางสดหน้าโรงงานอยู่ที่กิโลกรัมละ 47.30 บาท ลดลงจากวานนี้ 5.40 บาท .