กรมการข้าวประกาศรับรองข้าว 3 สายพันธุ์/หนุนปลูกข้าวพื้นนุ่ม กข87 กระตุ้นส่งออกข้าวไทย

     รุงเทพฯ - นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 4 พ.ย.63ว่า จากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธการส่งออกข้าว โดยที่ผ่านมาได้เชิญโรงสี ผู้ที่เกี่ยวข้อง มาประชุมร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และได้แบ่งข้าวออกเป็น 5 ประเภท คือ 1.ข้าวหอมมะลิ 2.ข้าวหอมไทย 3.ข้าวพื้นแข็ง 4.ข้าวพื้นนุ่ม 5.ข้าวเหนียว 

     ทว่า ด้วยขณะนี้ราคาข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวตกลงอย่างมาก เนื่องจากตลาดมีความต้องการข้าวพื้นนุ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันพื้นที่ปลูกข้าวพื้นนุ่มในประเทศไทยกลับมีเพียง 300,000 ไร่ โดยประมาณ ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนน้อย ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ส่งผลให้ไม่สามารถนำไปแข่งขันสู้กับตลาดต่างประเทศได้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าวจึงได้เริ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยการลดพื้นที่ปลูกข้าวแข็งลงและหันมาเพิ่มพื้นที่การปลูกข้าวนุ่มมากขึ้นตามที่ผู้ส่งออกต้องการ

      นายประภัตร กล่าวอีกว่า โดยข้าวพื้นนุ่มสายพันธุ์ใหม่ กข87 คือหนึ่งในผลิตผลที่กรมการข้าวได้ทำการวิจัย ซึ่งได้เริ่มทดสอบแล้วและให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ให้ผลผลิตมากถึง 1,200 กิโลกรัม/ไร่ต้านทานโรคแมลง โดยได้ทดสอบและพัฒนาต่อเนื่อง ซึ่งกรมการข้าวได้ประกาศรับรองพันธุ์อย่างเป็นทางการแล้ว คาดว่าพันธุ์ข้าวนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นตัวเลขการส่งออกข้าวไทยให้มีปริมาณที่สูงขึ้น

      ด้าน นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว กล่าวเสริมว่า เมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา กรมการข้าวได้มีการประกาศรับรองพันธุ์ข้าว จำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ กข85 กข87 และขาวเจ๊กชัยนาท 4 โดยแต่ละพันธุ์มีลักษณะเด่น ดังนี้  

      ข้าวเจ้าพันธุ์กข85 เป็นชนิดข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง อมิโลสสูง เป็นข้าวชนิดแข็ง ผลผลิตเฉลี่ย 826 กิโลกรัม/ไร่ ลักษณะเมล็ดยาวเรียว ท้องไข่น้อย เมื่อหุงสุกสีขาวนวล ร่วน ค่อนข้างต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง ทนต่ออากาศเย็น คุณภาพการสีดีมาก สามารถผลิตข้าวสาร 100 เปอร์เซ็น ชั้น 1 ได้

      ข้าวเจ้าพันธุ์กข87 มีปริมาณอมิโลสต่ำ ให้ผลผลิต 734 กิโลกรัม/ไร่ แต่มีศักยภาพสูงสุดที่ให้ผลผลิตได้ถึง 1,500 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อหุงสุกค่อนข้างเหนียวนุ่ม ไม่ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว โรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้ คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

      ข้าวขาวเจ๊กชัยนาท4 เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง มีท้องไข่น้อย ผลผลิต/ไร่โดยเฉลี่ยสูงกว่าข้าวหอมมะลิ เมล็ดข้าวยาว เมื่อหุงสุกเป็นข้าวสวยสีขาวนวล นุ่ม เหนียว กลิ่นหอม แต่อ่อนแอมากต่อโรคไหม้ ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล คุณภาพเมล็ด คุณภาพการสีดีมาก เหมาะปลูกในพื้นที่นาอาศัยน้ำฝนเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะ จ.ชัยนาท และพื้นที่ใกล้เคียง

      ขอบคุณข้อมูล-ภาพ : กรมการข้าว